Etikett: Standard & Poor’s

Standard & Poor’s höjde ratingen för The Swedish Club till AAA-

Standard & Poor’s har beslutat om att gradera upp marinförsäkringsbolaget The Swedish Club, Sveriges Ångfartygs Assuransförening, med säte i Göteborg. Den nya ratingen är A- med stabil Outlook, jämfört med tidigare rating BBB-. 

Enligt Standard & Poor’s är bakgrunden till uppgraderingen att man bedömer att effektiv riskkontroll och disciplinerad undewrwriting har bidragit till ett combined ratio nära 100 procent, trots utmanade premienivåer inom bolagets huvudmarknader.

Ratingbolaget menar att de åtgärder som vidtagits i bolaget bidrar till att bolaget framöver bedöms ha möjlighet att hantera utmaningarna på marknaden.

Här kan du hitta mer information om ratingen för The Swedish Club. 


Storebrand fick höjd rating av Standard & Poor’s till A-

Norska livkoncernen Storebrand – där svenska SPP ingår – har blivit uppgraderat av Standard & Poor’s. 

Storebrands kreditbetyg avseende ’long-term issuer credit’ och ’insurer financial strength’ har fått höjd rating till A- från BBB+. Framtidsutsikterna bedöms som stabila. 

Bakgrunden till den höjda ratingen är att bolagets kapitalsituation har stärkts under senare tid, och att koncernen kan visa upp hög lönsamhet framförallt inom tjänstepensionssegmentet. Bedömningen från Standard & Poor’s är att bolaget kommer att göra årliga vinster på minst 1,9 miljarder NOK de närmaste åren.  

Det höjda ratingbetyget till A- avser koncernens dotterbolag Storebrand Livsforsikring och Storebrand Bank. Samtidigt höjs även ratingen för moderbolaget Storebrand ASA till BBB från BBB-.

 

Länsförsäkringar Sak får bekräftad A-rating från Standard & Poor’s

Länsförsäkringar är stabilt. I veckan bekräftade Standard & Poor’s Global Ratings sin rating ”A” för Länsförsäkringar Sak och ratingen ”A -” för Länsförsäkringar AB.

Av bedömningen från Standard & Poor’s framgår dessutom att man har fått en mer positiv syn på länsförsäkringsgruppens ”management & governance”, mot bakgrund av att det bedöms som om det är tätare integration och ökat samarbete inom gruppen.