Etikett: Stockholm Sustainable Finance Centre

Magnus Billing ordförande för hållbarhetscentret SSFC

Alectas VD Magnus Billing har utsetts till ordförande i en ny rådgivande styrelse för Stockholm Sustainable Finance Centre, SSFC. 

Andra ledamöter i den rådgivande styrelsen är: Maria Håkansson, VD för Swedfund, Joachim Alpen, vice vd och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner vid SEB, Liza Jonson, VD för Swedbank Robur, Erik Berglöf, Professor och Director vid the Institute of Global Affairs, London School of Economics (LSE), Anna Ryott, styrelseordförande för Summa Equity, Jens Henriksson, VD och koncernchef för Folksam, Harald Mix, partner vid Altor och Lars Strannegård, professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsen kommer att stödja och vara rådgivare till Stockholm Sustainable Finance Centre utifrån dess årliga planer och övergripande strategi. Styrelsemedlemmarna utses för en period på två år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Stockholm Sustainable Finance Centre är ett samarbete mellan Sveriges regering, Stockholm Environment Institute och Handelshögskolan i Stockholm och syftar till att påskynda och främja skiftet i kapitalinvesteringar som krävs för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet. Centret lanserades 2017 och arbetar med efterfrågedriven forskning för att uppnå en hållbar finansmarknad. Det första utbildningsprogrammet börjar i slutet av 2018.