Etikett: Storuman

Argo Global vann i miljontvist om skadeersättning efter hotellbrand

Det Maltabaserade försäkringsbolaget Argo Global SE har vunnit en försäkringstvist vid Stockholms tingsrätt efter en hotellbrand i Västerbotten år 2019, där fastighetsägaren krävde skadeersättning på 16,5 miljoner kronor. 

Bakgrunden till tvisten är en brand i ett hotell den 27 februari 2019 i Umnäs i Storumans kommun i Västerbotten. I branden blev huvudbyggnaden vid det så kallade Skoterhotellet totalförstörd. Ägare till hotellet var det norska fastighetsbolaget Jon Forr A/S.

Hotellet var försäkrad via Nordeuropa Försäkring i det Maltabaserade bolaget Argo Global SE som Nordeuropa då var coverholder för. Argo betalade ut 0,4 miljoner kronor till fastighetsägaren för att finansiera röjningsarbetet efter branden.

Enligt försäkringsvillkoren skulle ytterligare ersättning betalas ut när byggnaden återuppförts vilket enligt villkoren skulle ske inom två år.

Två år gick men inget hotell byggdes upp igen. Därmed hade fastighetsägaren försuttit sin chans att få ersättning för återuppbyggnaden, menade försäkringsbolaget.

På Jon Forr A/S var man av annan åsikt och hänvisade till att dröjsmålet orsakats av faktorer utanför fastighetsägarens kontroll, bland annat att försäkringsbolaget inte lämnat klart besked om i vilken omfattning ersättning för återuppbyggnadskostnaden skulle betalas ut. Fastighetsägaren menade också att villkoret med återuppbyggnad inom två år var oskäligt.

Eftersom parterna inte kunde komma överens gick fastighetsägaren till domstol och krävde där i första hand att domstolen skulle slå fast att försäkringsbolaget var skyldigt att betala ut skadeersättning på 16,5 miljoner kronor för återuppbyggnaden. Jon Forr A/S hävdade också bland annat att röjningskostnaderna överstigit de 0,4 miljoner kronor man fått ut och att bolaget hade rätt till avbrottsersättning samt ersättning för inventarier som gått förlorade i branden.

Tingsrätten underkänner nu i sin dom genomgående fastighetsägarens argumenation och menar sammanfattningsvis att det inte föreligger rätt till ytterligare ersättning.

— Sammantaget gör tingsrätten bedömningen att de aktuella försäkringsvillkoren inte är oskäliga och att något skäl för jämkning av villkoren därför inte föreligger. Eftersom Jon Forr inte i enlighet med försäkringsvillkoren har återställt byggnaden inom två år från skadetillfället har bolaget därför ingen rätt till ersättning motsvarande kostnaden för att återställa byggnaden, heter det bland annat i domen.

Enligt domen ska Jon Forr A/S nu stå för rättegångskostnader på 1,6 miljoner kronor.

Argo Global SE verkar i Sverige genom gränsöverskridande verksamhet. Det Maltabaserade bolaget förvärvades tidigare i år från Argo-koncernen av amerikanska RiverStone.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.