Etikett: Thomas Berg

Accept Försäkringar ansluter sig till den danska garantifonden

Accept Försäkringsaktiebolag meddelar att man från och med 2019 är ansluten⁄ till den danska garantifonden för skadeförsäkringsbolag. 

Garantifonden träder in i de fall ett försäkringsbolag går i konkurs och inte kan betala ut ersättning till sina kunder. Per den 1 januari är det obligatoriskt även för försäkringsbolag som bedriver gränsöverskridande verksamhet till Danmark att vara med i fonden.

Enligt Accept ger anslutningen till fonden en extra trygghet till alla som till exempel har en avbeställningsförsäkring eller en loss of licence-försäkring i Danmark utfärdad av Accept eller annat bolag.

Accept påpekar samtidigt att man är ett kapitalstarkt bolag som år efter år visar gott resultat, vilket innebär en stor trygghet för våra kunder.

— Accept löper därmed ingen risk för konkurs, men är ändå med och bidrar till att öka stabiliteten på den danska skadeförsäkringsmarknaden som helhet, heter det i informationen från bolaget.

Accept tecknar bland annat arbetslöshetsförsäkring, reseförsäkring, avbeställningsskydd och sjuk- och olycksfallsförsäkring. Bolaget startade Styrelseordförande är Bert-Åke Olsson, VD är Thomas Berg.  Under 2016 uppgick premieintäkten till 58,5 (62,5) miljoner kronor, och resultatet efter skatt till 26,6 (22,5) miljoner kronor. Bolagets hade vid utgången av år 2016 placeringstillgångar på 119,6 (126,7) miljoner kronor och en konsolideringsgrad på 211 (198) procent.

Här kan du som är prenumerant på Sak & Liv Premium ladda ned Accepts årsredovisning för 2016.