Etikett: uppsala

Svensk Försäkring: Uppsala bäst i landet på klimatanpassning

Uppsala är bäst! I varje fall när det gäller klimatanpassning, enligt Svensk Försäkrings nya rankning av Sveriges kommuner. 

Efter Uppsala följer Lomma och Stockholm på en delad andraplats, i kartläggningen från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Många kommuner har fortfarande inte undersökt sina klimatrelaterade risker.

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en presskommentar.

Kartläggningen genomförs för tredje året i rad, och visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, vilket är en ökning med 10 procentenheter från 2016.

Samtidigt har tre av tio kommuner inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. 139 av 202 (7 av 10) svarande kommuner når inte upp till hälften av poängen i rankningen.

– Det är glädjande att kommunerna fokuserar mer på klimatanpassning men flera utmaningar kvarstår. De klimatrelaterade skadorna är redan idag omfattande. De drabbar enskilda fastighetsägare och samhället i stort. Det återstår mycket att göra för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Kartläggningen bygger på en enkät från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, som besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.