Etikett: AcE

Försäkringsbolag förliktes med båtfirma i miljontvist efter båtolycka

Fem försäkringsbolag har efter förlikning dragit tillbaka en stämning på 12 miljoner kronor mot ett båtförsäljningsföretag. 

Bakgrunden till tvisten är en affär där en privatperson köpte en båt från Saltsjön Yachts AB, som importerar exklusiva båtar av märket Marex och MYACHTS. 

Kort därpå förliste båten. 

Köparen menade att olyckan berodde på ett konstruktionsfel. De försäkringsbolag som berördes av olyckan stämde år 2014 Saltsjön Yachts AB på 12 miljoner kronor. De fem försäkringsbolagen är ACE Europe, Allianz, Hanse-Marine, Helvetia International och Kravag Logistic.  

Saltsjön Yachts har tillbakavisat kravet från försäkringsbolagen.

Bland annat har företagets företrädare hävdat att man inte alls har sålt den aktuella båten, att reklamationen har skett för sent, att köparen varit medvållande till förlisningen, och att båten inte alls var i det dåliga skick som köparen uppgivit. 

Men nu har parterna förlikats och kommit överens om att målet dras tillbaka. 

Det tycks som om förlikningen bland annat föranletts av att försäkringsbolagen insett att bolaget inte har pengar nog att betala den begärda ersättningen och att företaget dessutom är på väg att avvecklas. 

Av förlikningen framgår att ägarna till Saltsjön Yachts AB ska avveckla bolaget senast år 2020. Om bolaget skulle återuppta verksamheten blir bolaget – enligt förlikningsvillkoren – skyldigt att betala 750 000 kronor till försäkringsbolagen. 

Här kan du ta del av av domen vid Stockholms tingsrätt som stadfäster förlikningen.