Etikett: Anders Hansson

M-motion kräver obligatorisk hemförsäkring i flerfamiljshus

Inför obligatoriska hemförsäkringar för boende i flerfamiljshus! Det kräver moderata riksdagsledamoten Anders Hansson i en riksdagsmotion. 

Anders Hansson pekar på att en hemförsäkring inte är någon garanti för att vara skyddad om man bor i ett flerfamiljshus. I motionen lyfter han fram problematiken att om en skada orsakas av en granne utan hemförsäkring, är det inte självklart att försäkringen täcker detta.

— Vi bör därför se över möjligheten till en obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus som likt en trafikförsäkring täcker de kostnader som man eventuellt orsakar för andra. Det skulle skapa en trygghet för boende i flerfamiljshus om olyckan skulle vara framme, skriver Anders Hansson i sin motion.

Här kan du läsa hela riksdagsmotionen om obligatorisk hemförsäkring.

Moderat riksdagsledamot vill ha obligatorisk hemförsäkring

Anders Hansson, moderat riksdagsledamot, vill nu att riksdagen ser över om hemförsäkringen kan bli obligatorisk för boende i flerfamiljshus. 

I sin riksdagsmotion skriver Anders Hansson att om en granne utan hemförsäkring orsakar skador på en annan lägenhet exempelvis genom brand eller vattenläckage, är det inte självklart att grannens försäkring täcker detta.

– Vi bör därför se över möjligheten till en obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus som likt en trafikförsäkring täcker de kostnader som man eventuellt orsakar för andra. Det skulle skapa en trygghet för boende i flerfamiljshus om olyckan skulle vara framme, heter det i riksdagsmotionen.

Här han du ta del av motionen i sin helhet.