Etikett: Anders Jonsson

Åke Pettersson blir ny VD för Skandia Fastigheter

Åke Pettersson har utsetts till ny VD för Skandia Fastigheter efter avgående Anders Kupsu. Han är i dag affärsutvecklingschef på företaget och tillträder som VD den 19 februari. 

Åke Pettersson har varit varit affärsutvecklingschef på Skandia Fastigheter sedan 2011, och har parallellt även arbetat som fastighetschef för samhällsfastigheter under ett antal år. Han är medlem i affärsledningen och ledningsgruppen. Tidigare har han bland annat varit transaktionschef på Vasakronan och affärsutvecklare på Arcona. Han är 49 år och har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm.

— Det gläder mig att Åke Pettersson har tackat ja till uppgiften att leda Skandia Fastigheter, säger Skandia Fastigheters styrelseordförande Anders Jonsson i en kommentar.

— Åke har djup kunskap om Skandia och Skandia Fastigheter, fastighetsbranschen och de marknader vi verkar på, i kombination med stor förståelse för kundernas verksamheter och behov. Han har den erfarenhet och kompetens som krävs för att framgångsrikt kunna fortsätta att utveckla Skandia Fastigheter.

Nuvarande VD Anders Kupsu meddelade i december att han beslutat sig för att avgå som VD efter drygt nio år på posten.

Skandia Fastigheter äger i dag fastigheter till ett sammanlagt värde av cirka 57 miljarder kronor. Fastighetsportföljen omfattar 127 fastigheter på sammantaget 1,1 miljoner kvadratmeter med fokus på de tre storstadsregionerna. Bland fastigheterna finns kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Skandia Fastigheter har sammanlagt 150 medarbetare anställda.