Etikett: Anders Moberg

Sara Källander och Mikael Huldt in i Afa Försäkrings företagsledning

Afa Försäkring meddelar att Sara Källander och Mikael Huldt senare i år kommer att ingå bolagets företagsledning. Sara Källander tillträder som ny ekonomichef den 1 december och Mikael Huldt blir ny chef för kapitalförvaltningen den 1 november. 

Sara Källander har arbetat på Afa Försäkring som chef för redovisning och controlling sedan 2016. Tidigare har hon bland annat varit revisor på Ernst & Young och redovisningschef på If. Hon efterträder nu som ekonomichef Johan Dahlgren som går i pension.

– Jag är glad över att få tillträda som ekonomichef, en spännande utmaning som jag med tillförsikt ser fram emot. Möjligheten att fortsätta utveckla verksamheten och se hur Afa Försäkring på bästa sätt kan dra nytta av ny teknik som ökad digitalisering, är frågor jag fortsatt kommer driva. Ett annat område som engagerar mig och som kommer få en stor påverkan på verksamheten, är hållbarhetsfrågor, där har vi på Afa Försäkring ett spännande arbete framför oss, säger Sara Källander.

Mikael Huldt har han varit chef för alternativa Investeringar sedan 2015 vilket bland annat innebär förvaltning av onoterade aktier, lån och infrastrukturtillgångar. Han har tidigare bland annat arbetat med kapitalförvaltning vid Kåpan och vid Tredje AP-fonden och blir nu chef för kapitalförvaltningen efter Johan Held som även han går i pension.

– Jag ser mycket fram emot den stora möjligheten och utmaningen att få leda Afa Försäkrings framgångsrika och ansvarsfulla kapitalförvaltning och samtidigt bidra till trygghetssystemet i Sverige. Dessutom är det extra motiverande och roligt att i en ny roll kunna fortsätta samarbeta med alla kompetenta och trevliga kollegor. Det nuvarande marknadsläget, med geopolitisk oro, hög inflation och stigande räntor, är på många sätt svårnavigerat och tämligen osäkert. Det är därför jag också tar mig an uppgiften med stor ödmjukhet, säger Mikael Huldt i sin kommentar.

Afa Försäkrings VD Anders Moberg kommenterar utnämningarna så här:

— Att få in Mikael Huldt och Sara Källander i företagsledningen ser jag mycket fram emot. Jag vet att de har mycket att bidra med, såväl som personer som med sina kompetenser. Både Mikael och Sara jobbar sedan tidigare på Afa Försäkring och känner organisationen väl.

Ylva Wessén utsågs till ny ordförande för Svensk Försäkring

Svensk Försäkring meddelar att Folksams VD Ylva Wessén har utsetts till ny styrelseordförande för Svensk Försäkring på dagens årsstämma.

Hon har varit ledamot i Svensk Försäkrings styrelse sedan 2020.

— Jag är stolt och hedrad över att idag har blivit utsedd till ny ordförande för Svensk Försäkring. Försäkrings- och pensionsbranschen har en viktig uppgift i samhället och vi har en central roll i flera av vår samtids viktigaste frågor, att snabba upp klimatomställningen och att erbjuda trygghet — oavsett vem du är, var du bor eller storlek på plånbok, säger Ylva Wessén i en kommentar.

AMF:s VD Johan Sidenmark utsågs till vice ordförande. Han har varit ledamot i styrelsen sedan 2012 och fungerat som styrelsens ordförande sedan februari då Fredrik Bergström lämnade styrelsen i samband med att han slutade som VD för Länsförsäkringar AB.

Staffan Hansén, SPP, Malin Rylander Leijon, Länsförsäkringar, Tobias Lindhe, Handelsbanken Liv och Gunilla Svensson, Dina Försäkringar valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Staffan Hansén företräder även de mindre livförsäkrings­företagen och Gunilla Svensson de mindre skadeförsäkringsföretagen. Övriga ledamöter i styrelsen är Magnus Billing, Alecta, Frans Lindelöw, Skandia, Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension, David Teare, SEB Pension, Anders Moberg, AFA, Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring, Måns Edman, If och Mats Dahlquist, Trygg-Hansa. Svensk Försäkrings VD Christina Lindenius ingår också i styrelsen.