Etikett: Anna-Karin Jatko

Anna-Karin Jatko utreder om Sverige ska gå med i bankunionen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över om Sverige ska gå med i EU:s bankunion. Utredningen ska vara klar senast den 30 november 2019. 

Bankunionen är ett gemensamt system inom EU för tillsyn över och hantering av kriser i banker. Sverige deltar inte i bankunionen.

Generaldirektören vid Exportkreditnämnden Anna-Karin Jatko har utsetts till särskild utredare. Hon får i uppdrag att göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen, och redovisa för- och nackdelar med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen. Filosofie lic i nationalekonomi Fredrik Bystedt har utsetts till huvudsekreterare.

– Vi vill göra en grundlig och förutsättningslös analys av bankunionen, nu när den varit i bruk under tre år, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar.

Här kan du ta del av utredningens direktiv.