Etikett: Arkitekternas Pensionskassa

Folksam, KPA, Alecta, SPP, AP, KLP och LF Östgöta placerar grönt

Folksam, KPA, SPP, Arkitekternas Pensionskassa, Kalmar Läns Pensionsbolag och Länsförsäkringar Östgöta är bland de aktörer som har valt att investera sammanlagt 1 250 miljoner kronor i gröna obligationer utgivna av Sundsvallsbaserade Specialfastigheter. 

Specialfastigheter är ett statligt ägt fastighetsbolag, som tillhandahåller speciella fastigheter till svenska myndigheter med mera.

Framförallt handlar det om säkerhetsskyddade fastigheter, som domstolar, fängelser, militär verksamhet och polisstationer. 

Specialfastigheter har nu gett ut två olika obligationslån: Ett som omfattar 500 miljoner kronor med en löptid på fem år och ett på 750 miljoner kronor som löper på sju år. Obligationerna är tänkta att finansiera miljöprojekt, exempelvis en ny tingsrättsbyggnad i Lund samt olika energieffektiviseringsåtgärder.

– All vår verksamhet ska vara hållbar och det är därför ett naturligt steg att vår finansiering nu görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är oerhört glädjande att det på kapitalmarknaden finns en så stor uppslutning för att finansiera ett miljövänligare fastighetsbestånd, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Förutom försäkrings- och pensionsbolagen i uppräkningen ovan har Swedbank Robur, Linköpings kommun och Öhman valt att investera i den gröna obligationen.

Specialfastigheter äger och förvaltar ett drygt hundratal fastigheter i landet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till cirka 23 miljarder kronor. Förra året omsatte Specialfastigheter 1 912 miljoner kronor med ett resultat på 1 638 miljoner kronor.

• KPA och Folksam meddelade i dag också att man som största investerare placerat 160 miljoner kronor i gröna obligationer från Östersunds kommun. Totalt emitterade kommunen obligationer för 800 miljoner kronor som ska gå till miljövänliga projekt, exempelvis laddinfrastruktur för elbussar och elbilar, nyproduktion av energieffektiva bostäder och vindkraft.