Etikett: Axel Brändström

Katarina Thorslund och Camilla Wirth i Alecta Fastigheters styrelse

Alecta meddelar att bolagets vice VD Katarina Thorslund och ekonomichef Camilla Wirth har valts in som nya styrelseledamöter i Alecta Fastigheters styrelse.

De båda valdes in i styrelsen vid en extra bolagstämma den 7 december, och efterträder i styrelsen Axel Brändström och Tony Persson.

Katarina Thorslund valdes samtidigt till som styrelsens ordförande..

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av fyra ledamöter. Förutom Katarina Thorslund och ekonomichef Camilla Wirth handlar det om Kerstin Lindberg Göransson—  styrelseordförande i Sveaskog, styrelseordförande i Rikshem, styrelseledamot i Sophiahemmet, styrelseledamot Örebro Universitet och fd VD i Akademiska hus — samt Daniel Skoghäll, arbetande styrelseordförande i Ikano Bostad.

Alecta meddelar att avsikten är att framöver stärka styrelsen i Alecta Fastigheter ytterligare.

Lars-Göran Orrevall ny chef för Skandias kapitalförvaltning

Lars-Göran Orrevall har utsetts till ny kapitalförvaltningschef på Skandia. Han är i dag VD för Skandia Investment Management.

– Lars-Göran har en gedigen kompetens inom kapitalförvaltning och hög kunskap om hur livbranschen och livbolag fungerar. Detta i kombination med hans mycket goda kunskap om Skandia efter 12 år i bolaget ledde fram till beslutet. Vår kapitalförvaltning är en väl fungerande organisation. Jag är därför glad att vi kunde välja en intern kandidat som kan bidra till fortsatt kontinuitet och samtidigt utveckla verksamheten med nya perspektiv, säger Frans Lindelöw, VD på Skandia, i en presskommentar.

I samband med att Lars-Göran Orrevall blir ny kapitalförvaltningschef lämnar han den nuvarande rollen som vd för SIM samt rollen som Chief Investment Officer. Ny vd för SIM blir Sylvia Angius och ny CIO blir Axel Brändström.