Katarina Thorslund och Camilla Wirth i Alecta Fastigheters styrelse

More is yet to come. Katarina Thorslund och Camilla Wirth är nya i Alecta Fastigheters styrelse. Avsikten är att fler nya ledamöter ska väljas in senare.

Alecta meddelar att bolagets vice VD Katarina Thorslund och ekonomichef Camilla Wirth har valts in som nya styrelseledamöter i Alecta Fastigheters styrelse.

De båda valdes in i styrelsen vid en extra bolagstämma den 7 december, och efterträder i styrelsen Axel Brändström och Tony Persson.

Katarina Thorslund valdes samtidigt till som styrelsens ordförande..

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av fyra ledamöter. Förutom Katarina Thorslund och ekonomichef Camilla Wirth handlar det om Kerstin Lindberg Göransson—  styrelseordförande i Sveaskog, styrelseordförande i Rikshem, styrelseledamot i Sophiahemmet, styrelseledamot Örebro Universitet och fd VD i Akademiska hus — samt Daniel Skoghäll, arbetande styrelseordförande i Ikano Bostad.

Alecta meddelar att avsikten är att framöver stärka styrelsen i Alecta Fastigheter ytterligare.

20 december, 2023
Gunnar Loxdal