Diös avgående VD Knut Rost valdes in i styrelsen för Alecta Fastigheter

• I februari meddelades att Knut Rost avser att lämna sin tjänst som VD. Han arbetar kvar som VD under 2024 eller tills en ny VD har rekryterats.

Alecta Fastigheter meddelar att vid bolagstämma den 22 april valdes Diös avgående VD Knut Rost in som ny styrelseledamot.

Knut Rost har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast från Diös Fastigheter där han varit anställd som VD sedan 2014. Tidigare har han bland annat varit chef för of Asset Management vid Ica och fastighetschef vid

Han efterträder nu Kerstin Lindberg Göransson som avböjt omval.

Alecta Fastigheters styrelse består därmed av fyra ledamöter. Förutom Knut Ros är ledamöterna styrelseordförande Katarina Thorslund som är vice VD på Alecta, Daniel Skoghäll, som är arbetande styrelseordförande vid Ikano Bostad, Camilla Wirth, som är chef för ekonomi vid Alecta och tidigare har erfarenhet som CFO inom Aberdeen Property Investors.

Alecta markerar att man avser att ytterligare stärka styrelsen i Alecta Fastigheter framöver.

23 april, 2024
Gunnar Loxdal