Etikett: Brookfield Underwriting

Brookfield Underwriting ökade omsättningen med 65 % förra året

Under förra året ökade Lloyd’s Coverholdern Brookfield Underwriting sin omsättning med 65 procent till 17,5 miljoner kronor. År 2018 blir mer av ett investeringsår — men på längre sikt är avsikten att växa vidare inom sina specialområden i Sverige, samt i Danmark där Brookfield nyligen etablerat en filial. 

För åtta år sedan beslutade den brittiska försäkringskoncernen Hiscox att dra ned på sin verksamhet i Stockholm. Den dåvarande kontorschefen Laurent Schonbach kom då överens med Hiscox om att ta över affären i ett nystartat bolag; Brookfield Underwriting AB. Ägare till Brookfield är Laurent Schonbach, som är bolagets styrelseordförande, samt Brookfields VD Leonard Münz.

Brookfield är i dag registrerat som Lloyd’s Coverholder i Sverige. Man arbetar i huvudsak med tre olika nischade områden:

  • Konstförsäkring. Ett kärnområde för Brookfield. Kunderna inom Fine Art varierar från privata samlare och företag till museer, gallerier, auktionshus och kommuner. Vid sidan av konstförsäkringar har även försäkringar av exklusiva instrument blivit en växande nisch. Flera svenska symfoniorkestrar har i dag samtliga sina instrument försäkrade via Brookfield.
  • Exklusiva hem. Ett försäkringsområde som ligger nära Fine Art är hem- och villaförsäkring för privatkunder med höga värden.
  • Klock- och smyckesförsäkringar. Till skillnad från de övriga områdena har Brookfield här kontakt direkt med kunden, via samarbetsavtal med uraffärer och smyckesbutiker. Övrig distribution sköts i huvudsak via förmedlare.

Förra året innebar ett rejält lyft för Brookfield. I samband med att försäkringsbolaget Markel International avvecklade sina aktiviteter i Sverige kom Brookfield överens om att ta över bolagets fine art-portfölj. Detta, tillsammans med en underliggande god organisk tillväxt, bidrog till att omsättningen förra året steg med 65 procent till 17,5 miljoner kronor. Samtidigt förbättrades resultat efter skatt till 5,7 (2,3) miljoner kronor.

Parallellt med att Brookfield övertog affär från Markel har Brookfield under senare tid breddat sina marknadsaktiviteter, bland annat genom att gå in som sponsor för MARKET Art Fair och genomföra en annonskampanj med exempel på de försäkringslösningar man har tagit fram.

— Man kan se det som att 2018 blir ett investeringsår inför framtiden bland annat med den marknadssatsning vi gör, där vi har anställt en varumärkes- och marknadsansvarig; Diana Münz. Det kommer att få betydelse för vår affär på sikt.

Ytterligare en satsning som påbörjats under senare tid är en etablering i Danmark.

— Vi har en filial i Köpenhamn med en person anställd. Vi ser att det tar tid att få affären att lyfta, men har god förhoppning om att det ska ge effekt på lite sikt.

Vilka planer finns för Brookfield framåt?

— I grunden handlar det om att vi kommer att fortsätta att göra det vi gör i dag samtidigt som vi har ambitionen att växa kontrollerat. Efter åtta år har vi visat att vi är en seriös aktör att räkna med på marknaden. Vi hoppas få in mer försäkring av konst, mer klock- och smyckesförsäkringar. Parallellt med detta utvecklar vi vår service utifrån det lilla företagets höga servicenivå. Som kund ska man känna att om man kontaktar oss, så talar man direkt med en expert som kan ge svar.

Hiscox har nyligen beslutat att avregistrera den filial man tidigare har haft i Stockholm för sin verksamhet vid Lloyd’s. Med hänsyn till den pågående processen med Brexit har Hiscox i likhet med en rad andra brittiska bolag flyttat över sin europeiska verksamhet till dotterbolag inom EU. I Hiscox fall Hiscox SA i Luxemburg. Förändringen har inte någon praktisk betydelse för vare sig Brookfields eller Hiscox verksamhet i Sverige. Den del av affären som hanteras via Lloyd’s kommer att gå via Lloyd’s i Bryssel.

— För oss har den förändringen ingen påverkan alls. Faktum är att vi fortsätter att samarbeta med Hiscox mer än någonsin, säger Laurent Schonbach till Sak & Liv.