Etikett: byggfelsförsäkring

Svea hovrätt: Nordic Guarantee ska betala 4 Mkr efter fuskbygge i Åre

En färsk dom i Svea hovrätt innebär att Nordic Guarantee tvingas betala knappt 4 miljoner kronor plus ränta till en bostadsrättsförening, under en byggfelsförsäkring. Tvisten gäller ett fuskbygge i Åre.

Bakgrunden är att Bostadsrättsföreningen Årebjörnen Bävern 8 år 2006 kom överens med ett byggbolag – Frejhuset AB – om att bygga ett hus med sex lägenheter på en fastighet i Åre kommun. 

Nordic Guarantee tecknade en försäkring med Frejhuset AB som försäkringstagare. 

År 2007 genomfördes slutbesiktning på fastigheten.

Redan 2008 började det rapporteras skador. Det handlade om våtrumsskador, om brister i takisoleringen, avsaknad av bärande balkar med mera. 2008 försattes också Frejhuset AB i konkurs. 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att det är klarlagt att Nordic Guarantee ska betala försäkringsersättning enligt byggfelsförsäkringen till Bostadsrättsföreningen. 

Hovrättsdomen innebär en ändring i förhållande till domen i tingsrätten, där bostadsrättsföreningens talan avvisades. 

Nordic Guarantee ska nu betala 3 922 456 kr samt ränta från den 29 november 2009. Dessutom ska Nordic Guarantee ersätta bostadsrättsföreningen för rättegångskostnader i tingsrätten med 511 841 kr.