Etikett: Nordic Guarantee

Nordic Guarantee vann mot Trention i miljontvist om garantiförsäkring

Stockholms tingsrätt har beslutat att företaget Trention ska betala 3,6 miljoner kronor till Nordic Guarantee, under sitt regressansvar för ett dotterbolag. Trention tvingas nu också betala rättegångskostnader på 600 000 kronor. 

Genom ett ramavtal år 2008 mellan det börsnoterade holdingbolaget Trention Aktiebolag och Nordic Guarantee, åtog sig Nordic Guarantee  att utfärda garantier för bolag i Trentionkoncernen. Ett av Trentions dotterbolag var företaget Svensk Rökgasenergi AB.

År 2010 förlängdes en garanti för leverans av en spåntork till företaget Enerbois SA. Enerbois menade efter leveransen att Svensk Rökgasenergi brustit i sina åtaganden, och riktade krav mot Nordic Guarantee under den utfärdade garantin. En domstol avgjorde att Nordic Guarantee skulle betala 3,6 miljoner kronor till Enerbois.

Nordic Guarantee stämde därefter Trention med hänvisning till att bolaget enligt ramavtalet har ett regressansvar för det utbetalade beloppet. Stämningen kom sedan Nordic Guarantee riktat krav mot Trention utan att bolaget betalat. Trention menade nämligen att något sådant regressansvar inte framgick av ramavtalet, och att ett sådant villkor också skulle ha varit oskäligt.

Domstolen går nu i sin dom helt på Nordic Guarantees linje. Så här formuleras det i domen från den 31 oktober:

– Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att omständigheterna inte är sådana att det finns skäl att varken jämka eller lämna Ramavtalet utan avseende på sätt Trention har gjort gällande. Tingsrätten konstaterar att Ramavtalet har inneburit att Trention har regressansvar för den aktuella garantin och att det också är styrkt att Svensk Rökgasenergi AB beställt denna. Om beloppen som sådana råder det inte tvist. Käromålet ska därför bifallas i sin helhet.

Trention – som numera har sålt verksamheten i Svensk Rökgasenergi – har meddelat att domen kommer att överklagas.

Så här beskriver Trention sitt ställningstagande i ett pressmeddelande.

 

 

 

Riksbyggen vann mot Nordic Guarantee i miljontvist

Riksbyggen har vunnit en domstolstvist mot försäkringsbolaget Nordic Guarantee. Nordic Guarantee ska nu betala Riskbyggen 1,7 miljoner kronor plus rättegångskostnader på 1,1 miljoner kronor. 

Tvisten går tillbaka till 2010 när Riksbyggen anlitade PSG som underentreprenör vid ett fastighetsprojekt i Helsingborg. Två år senare försattes PSG i konkurs, vilket ledde till att bygget tillfälligt avstannade helt, vilket orsakade merkostnader för Riksbyggen.

Riksbyggen vände sig då till försäkringsbolaget Nordic Guarantee som stod för PSG:s byggsäkerhetsförsäkring. Nordic Guarantee motsatte sig kraven på ersättning eftersom man menade att kraven från Riksbyggen inte var tillräckligt preciserade. Nordic Guarantee hävdade bland annat att försäkringen inte gällde eftersom den innehöll ett krav på PSG att även bolagets underentreprenörer sulle försäkra sig, vilket inte hade uppfyllts.

När Nordic Guarantee inte ville betala ut ersättning, valde Riksbyggen att gå till domstol. 

Dom har nu kommit i Solna tingsrätt. I domen går tingsrätten i princip helt på Riksbyggens linje. 

Här kan du som har ett Premium-abonnemang ta del av domen.