Svea hovrätt: Nordic Guarantee ska betala 4 Mkr efter fuskbygge i Åre

En färsk dom i Svea hovrätt innebär att Nordic Guarantee tvingas betala knappt 4 miljoner kronor plus ränta till en bostadsrättsförening, under en byggfelsförsäkring. Tvisten gäller ett fuskbygge i Åre.

Bakgrunden är att Bostadsrättsföreningen Årebjörnen Bävern 8 år 2006 kom överens med ett byggbolag – Frejhuset AB – om att bygga ett hus med sex lägenheter på en fastighet i Åre kommun. 

Nordic Guarantee tecknade en försäkring med Frejhuset AB som försäkringstagare. 

År 2007 genomfördes slutbesiktning på fastigheten.

Redan 2008 började det rapporteras skador. Det handlade om våtrumsskador, om brister i takisoleringen, avsaknad av bärande balkar med mera. 2008 försattes också Frejhuset AB i konkurs. 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att det är klarlagt att Nordic Guarantee ska betala försäkringsersättning enligt byggfelsförsäkringen till Bostadsrättsföreningen. 

Hovrättsdomen innebär en ändring i förhållande till domen i tingsrätten, där bostadsrättsföreningens talan avvisades. 

Nordic Guarantee ska nu betala 3 922 456 kr samt ränta från den 29 november 2009. Dessutom ska Nordic Guarantee ersätta bostadsrättsföreningen för rättegångskostnader i tingsrätten med 511 841 kr.

15 december, 2016
Gunnar Loxdal
0706946048

Finansinspektionen vann mot Solidar Fonder i förvaltningsrätten

1 dag Läs mer
Movestic utökar fondtorget med Lannebo Teknik Småbolag
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten vill teckna ramavtal med reklambyrå
1 dag Läs mer

SATS-medlemmar i hela Norden ska erbjudas Gjensidiges försäkringar

1 dag Läs mer
Sänkt prognosränta i Skandia leder initialt till lägre utbetalningar
1 dag Läs mer
"Vore det inte bättre att svenskt pensionskapital satsades ännu mer på svenska aktier som skapar svenska arbetstillfällen?"
Investment AB Spiltans VD Per H Börjesson reflekterar över premiepensionsutredningens förslag.
Stratus Pension AB går in som nytt medlemsföretag i Tydliga
1 dag Läs mer
Nu är det här! FI:s nya regelverk för tjänstepensionsföretagen
2 dagar Läs mer
Euroben höjer SAS-piloternas pensioner med 1,45 procent
2 dagar Läs mer
Greater Than i samarbete med bilorganisation på Nya Zeeland
2 dagar Läs mer
Så mycket höjer PRI premierna för kreditförsäkring 2020
2 dagar Läs mer
Insurely inleder nära samarbete med betaltjänstbolaget Qliro
2 dagar Läs mer