Etikett: Christer Gardell

Tuff kritik mot Nordea efter minskat resultat

År 2018 sjönk Nordeas resultat jämfört med föregående år. Nu riktas hård kritik mot Nordeas ledning. 

Under förra året minskade intäkterna i Nordea med 5 procent, till 9 005 miljoner euro. Minskningen fjärde kvartalet var ännu större; 6 procent.

Även om Nordea också sänkte sina kostnader under året, sjönk också resultatet. För helåret minskade rörelseresultatet med 1 procent till 3 953 miljoner euro. Under fjärde kvartalet var resultatminskningen hela 13 procent.

I en kommentar säger VD Casper von Koskull att förra året kännetecknades av transformationsarbete som gjort Nordea är nu en mer fokuserad, enklare och motståndskraftig bank – med säte i bankunionen – och har en starkt förbättrad grund för riskhantering och regelefterlevnad efter omfattande investeringar.

— Samtidigt är resultatet för 2018 inte på den nivå vi vill att det ska vara. Året präglades av utmaningar på intäktssidan till följd av marginalpress i utlåningen till privatkunder, dämpad volymtillväxt och press på intäkterna från sparande och marknadsgarantverksamheten. Mot årets slut stabiliserades marginalerna, men det svåra marknadsläget under fjärde kvartalet drog ner intäkterna från vår kapitalförvaltning och nettoresultatet av poster till verkligt värde ytterligare, säger Casper von Koskull i sin VD-kommentar.

Flera stora ägare riktar nu hård kritik mot Nordeas ledning för det sjunkande resultatet. Så här uttalade sig aktivistfonden Cevians grundare Christer Gardell i en intervju i Dagens Industri:

— Ambitionsnivån och takten på resultatförbättrande åtgärder måste höjas rejält. Alla affärsenheter i samtliga länder måste ha en lönsamhet som överstiger kapitalkostnaden. Att som nu driva verksamheter som inte tjänar sin kapitalkostnad är ren kapitalförstörelse. Inget annat. Ursäkternas tid är förbi. Nu måste ledning och styrelse leverera.

Här hittar du hela DI:s intervju med Christer Gardell.

• Av rapporten framgår att det förvaltade kapitalet i Nordeas försäkringsverksamheter i Life & Pensions sjönk under fjärde kvartalet, från 50,8 till 47,3 miljarder euro. Vid utgången av år 2017 uppgick det förvaltade kapitalet inom Life & Pensions till 73,8 miljarder euro. Bruttopremierna i Life & Pensions uppgick under fjärde kvartalet till 961 miljoner euro, vilket är en minskning på 44 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017 men en ökning med 3 procent jämfört med föregående kvartalet. Större delen av minskningen av kapitalet och premievolymen under 2018 beror på att Nordea avyttrade sin livförsäkringsverksamhet i Danmark i början av året.  En prioritering för affärsområdet Asset & Wealth Management för 2019 är nu att öka närvaron i Norge och Sverige, framför allt för Private Banking och Life & Pensions.

Här kan du ta del av Nordeas bokslutskommuniké.

Cevian ökar i RSA – nu störste ägare med 13,5 procent av aktierna

Aktivistfonden Cevian, med Christer Gardell i spetsen, har nu ökat till 13,5 procent i brittiska sakförsäkringsjätten RSA. Det berättar Dagens Industri i dag.  

Cevian flaggade, via dotterbolaget Aurora, i torsdags upp för en ökning av sitt aktieinnehav från knappt 10 procent. Aktieinnehavet är därmed värt cirka 8,8 miljarder kronor. 

RSA-koncernen har sammanlagt 13 500 anställda. Man har en omfattande verksamhet i Sverige genom Trygg-Hansa, som i dag fungerar som filial till danska RSA-dottern Codan.