Etikett: cna

Aspis Livs konkursbo blir skyldigt att betala 2 Mkr till CNA Insurance

Aspis Livs konkursbo blir skyldigt att betala CNA Insurance 2 miljoner kronor för rättegångskostnaden i en tvist mellan bolagen. Det framgår av ett färskt beslut i Stockholms tingsrätt. 

Tvisten mellan Aspis och CNA Insurance har sin grund i att CNA stod för ansvarsförsäkringen för Aspis Liv. Tvisten gällde skadeersättning på cirka 25 miljoner kronor. Aspis stämde CNA Insurance år 2011, men målet vilandeförklarades 2014 i väntan på ett avgörande i Aspis Livs tvist med bolagets tidigare VD Jan Paju.

Tidigare i år beslutade Svea hovrätt till Aspis Livs nackdel i tvisten med Jan Paju. Domstolen avvisade påståendet att det klarlagts att Jan Paju insett att den överföring av Aspis Livs tillgångar som genomfördes skedde till konton som inte tillhörde bolaget. Enligt domen skulle Aspis Liv och CNA — som då biträdde Aspis — tvingas stå för rättegångskostnader på knappt 750 000 kronor. Efter hovrättsdomen beslutades att försätta Aspis Liv i konkurs.

Konkursboet återkallade därefter sin talan i tvisten med CNA Insurance. Målet har nu avskrivits av domstolen, som också har beslutat att Aspis Liv i konkurs ska ersätta CNA Insurance för rättegångskostnaden i målet med 2 miljoner kronor. CNA hade ursprungligen krävt att beloppet skulle fastställas till 3 miljoner kronor, men domstolen menade att summan 2 miljoner kronor v var mer skälig.

Tidigare i november konstaterade konkursförvaltaren för Aspis Liv att underskottet i konkursboet uppgick till cirka 36 miljoner kronor. CNA Insurance möjligheter att få ut någon ersättning från konkursboet verkar därmed begränsade.

Du som prenumererar på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av domen. 

Aspis Liv och CNA förlorade mot Paju och Antzoulides i hovrätten

Inte heller i hovrätten fick Aspis Livs likvidator, biträdd av CNA Insurance, rätt mot Aspis tidigare VD Jan Paju och Alexandros Antzoulides.

Sammanfattningsvis avvisar Svea hovrätt – liksom tidigare tingsrätten – påståendet att det klarlagts att Jan Paju insett att den genomförda överföringen av Aspis Livs tillgångar skett till konton som inte tillhörde bolaget.

Aspis och CNA tvingas nu stå för Pajus och Antzoulides rättegångskostnader på sammanlagt nära 750 000 kronor.