Etikett: DNB

DNB och SpareBank 1 slår samman sina skadeförsäkringsbolag

De båda norska bankkoncernerna DNB och SpareBank 1-gruppen har enats om att slå samman sina verksamheter inom skadeförsäkring. Genom fusionen skapas ett av Norges största skadebolag.

Intentionsavtalet om samgåendet skrevs under i går den 20 juni. Avsikten är att affären ska genomföras den 1 januari nästa år.

Enligt information från DNB och SpareBank 1 kommer det nya fusionerade försäkringsbolaget att få en marknadsandel på den norska marknaden på cirka 15 procent och en premievolym på 8,7 miljarder NOK. Det sammanslagna bolaget kommer att ha cirka 1 000 anställda och blir därmed Norges tredje största skadebolag.

Tillsammans har de båda bankerna 350 kontor i Norge.

– Branschstatistik visar att bolag med bankdistribution tar marknadsandelar och har god lönsamhet. Tillsammans med DNB kommer SpareBank 1 att få styrka i distributionen av försäkring genom bankerna. Samtidigt får vi större möjligheter att vidareutveckla innovativa och kundvänliga lösningar och komma ännu snabbare på banan med nya produkter till kunderna, säger SpareBank 1 Gruppens koncernchef Turid Grotmoll i en presskommentar.

– Vi ska ha positionen som morgondagens försäkringsbolag. Vi startar med en stabil marknadsposition och har som ambition att växa ytterligare.

Samgåendet kommer att gå till så att DNB dotterbolag DNB Forsikring AS fusionerar med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. SpareBank 1 Gruppen får 60 procent av det nya bolaget och DNB 40 procent.

Det sammanslagna bolaget kommer att fortsätta att arbeta med befintliga varumärken för DNB och SpareBank 1, och under varumärket LOfavør när det gäller försäkringar för LO-medlemmar.

Storbanker vill ordna nordisk infrastruktur för betalningar

Ett antal nordiska banker har gått samman om ett projekt för att skapa en gemensam infrastruktur för betalningar. Bankerna bakom initiativet är Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

Betaltjänster är heta just nu.

I vår börjar EU-direktivet PSD2 gälla, som bland annat innebär att bankerna tvingas att dela med sig av kunduppgifter till utomstående betaltjänster. 

Riksbanken utreder en möjlig struktur för den digitala valutan ”e-krona”.

En rad olika fintechföretag fokuserar på moderna lösningar för betaltjänster. 

I dag på morgonen offentliggjorde sju nordiska storbanker att man ser över möjligheten att samordna infrastrukturen för betaltjänster i Norden. Ambitionen sägs vara att den gemensamma infrastrukturen ska bidra till ökad konkurrens mellan nordiska betalleverantörer.

– En harmonisering av de nationella infrastrukturerna och de tjänster som erbjuds skulle underlätta för gränsöverskridande betalningar och främja handel mellan de nordiska länderna och därmed stimulera tillväxt och sysselsättning, heter det i ett gemensamt pressmeddelande. 

Målet för projektet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor; SEK, DKK, NOK och EUR.

– Utöver ökad integration kommer en harmoniserad nordisk betalningsinfrastruktur skapa en bättre grund för innovation och stärka utvecklingen av nya produkter och tjänster till nytta för alla användare. Det medför i sin tur att Norden kan bibehålla sin position som ett av världens mest digitala områden. Dessutom uppfylls dagens högt ställda krav på att betalningsinfrastruktur ska vara säker, effektiv och snabb, heter det i pressinformationen.