Etikett: Emma engström

Folksam: Så drabbas cykelpendlare i Stockholm av luftföroreningar

Enligt en studie från Folksam utsätts gång- och cykelpendlare i Stockholm för nästan sex gånger högre nivåer av luftföroreningar jämfört med stockholmare i snitt.

För de medverkande var koncentrationen av kvävedioxid nästan sex gånger högre än snittet i Stockholm stad.

– Detta är beklagligt eftersom många tidigare studier har funnit en koppling mellan exponeringen av luftföroreningar från vägtrafik och för tidig död, samt hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Vi vet redan att luftföroreningar orsakar att medellivslängden förkortas med omkring sex månader i Sverige. Bara i Stockholms län har tidigare forskning visat att omkring tusen personer dör i förtid på grund av luftföroreningar, säger Emma Engström, forskare vid Folksam, i en presskommentar.

Resultatet innebär att gång- och cykelpendlare utsätts för 3 procents högre risk för tidig död jämfört med om de hade gått eller cyklat på ställen med renare luft eller längre från motortrafik.

– Tre procent låter kanske inte som så mycket men det är många som berörs. Tyvärr är det svårt att undvika luftföroreningar då man ofta tar sig till jobbet under rusningstid då det är mycket trafik. Därför behövs det krafttag för att få ner dessa nivåer, säger Emma Engström.

Folksams undersökning genomfördes under maj månad 2018 och omfattade totalt 336 resor under totalt 196 timmar till och från Skanstull. De som deltog i undersökningen pendlade antingen med cykel eller gick till jobbet. Resorna innefattade Stockholms innerstad, och närförorter i Söderort, Västerort samt Norrort.

Folksam: Yrkestrafiken är den största fartsyndaren

En studie från Folksam visar att yrkesförare ofta kör för fort. Särskilt taxichaufförer framstår som de största fartsyndarna. Hastighetsöverträdelser är vanligast på vägar med lägre hastighetsgränser som 30-vägar.

Årets studie är en uppföljning från en undersökning om yrkestrafiken från förra året. Till skillnad från förra året har studien även inkluderat taxibilar.

Resultatet beskrivs av Folksam som nedslående. Fortkörarna i årets undersökning är fler än föregående år, 57 procent jämfört med 53 procent år 2017. Särskilt illa såg det ut på vägar med låg hastighet. Sju av tio överträdde hastighetsgränsen på 30-vägar.

– Att det är så vanligt förekommande med fortkörning i 30- och 40-zoner är extra allvarligt. Vägar med låga hastigheter ligger ofta nära områden där många oskyddade och särskilt utsatta trafikanter befinner sig, som till exempel skolbarn, säger Emma Engström, forskare, Folksam.

Taxichaufförerna körde för fort i 73 procent av mätningarna. Nio av tio körde för fort på 40-vägar, och över 80 procent körde för fort på 30-vägar.

Bäst på att följa hastighetsföreskrifterna var bussföretag (40 procent) samt lokaltrafikbussarna i Stockholm (38 procent).

Enligt Folksam skulle 80 liv kunna räddas årligen i Sverige om hastighetsgränserna hölls.