Etikett: ESA

Insurance Europe kritiserar förslag om mer makt till Eiopa

Förslag från EU-kommissionen om att stärka den europeiska försäkringsmyndigheten Eiopa innehåller stora brister. Det skriver den europeiska försäkringsbranschorganisationen Insurance Europe i en kritisk rapport.

Insurance Europe menar i sitt position paper att det redan i dag finns stora brister i arbetet i Eiopa. Bland annat anser man att det saknas system för kontrollfunktioner, checks and balances. Dessutom menar Insurance Europe att EU-kommissionens förslag om mer maktbefogenheter till Eiopa riskerar att skapa ytterligare problem. 

– Eiopas nuvarande ledningsstruktur innehåller inte tillräckligt mycket av kontrollfunktioner, och kommissionens förslag förstärker snarare än kommer till rätta med dessa brister, skriver Insurance Europe i sin kommentar.

Insurance Europe föreslår bland annat en öppnare budgetprocess och högre transparens kring beslutsprocesser. Förslaget om ytterligare maktbefogenheter, på bekostnad av de nationella tillsynsmyndigheterna, går emot subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån.

Här kan du ta del av Insurance Europes position paper i sin helhet.