Etikett: Esma

EU-förslag om att stoppa terrorfinansiering ute på remiss

Hur ska man kunna upptäcka och förhindra betalningsöverföringar som bidrar till att finansiera terrorism eller penningtvätt? Ett EU-förslag är ute på remiss fram till den 5 juni.  

Förslaget till vägledning har tagits fram av den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas EBA, Eiopa och Esma. Remissvar lämnas till EBA, det vill säga den europeiska tillsynsmyndigheten för banker. 

Vägledningen utgår från artikel 25 i EU-förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

För att förhindra att och upptäcka om betalningsöverföringar utnyttjas för terrorismfinansiering och penningtvätt måste betaltjänstleverantörerna kan säkerställa vem som är avsändare och mottagare av pengar. EU-regelverket innebär att information om avsändaren och betalningsmottagaren ska följa med i betalningskedjan. Betaltjänstleverantören har ansvaret för att det sker. I förslaget till vägledning anges vad förmedlande betaltjänstleverantörer och betaltjänstleverantörer ska göra när sådan information saknas eller är bristfällig.