Etikett: Eva Boric

Mattias Bylund blir COO för AP3:s kapitalförvaltning

Mattias Bylund tillträder den 1 augusti en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer inom kapitalförvaltningen på Tredje AP-fonden.

Han kommer att rapportera till Mårten Lindeborg CIO. Fokus i rollen kommer att vara på det operativa arbetet och att förstärka de övergripande frågorna inom kapitalförvaltningen.

Så här beskriver AP3 bakgrunden till att man inrättar den nya tjänsten:

– Behovet är bl a drivet av att regelkraven ökar, den snabba digitala utvecklingen och att vi har en allt större andel onoterade tillgångar i portföljen som innebär både utmaningar och möjligheter för fondens verksamhet.

Mattias Bylund är i dag CRO/CFO på AP3. Han kommer även fortsättningsvis ingå i fondens verkställande ledning. 

Eva Boric har utsetts till efterträdare till Mattias Bylund som CRO/CFO. Hon är idag Head of Divisional Risk Oversight and Control inom Group Risk på SEB och har sedan 2006 jobbat i olika roller inom risk och kontroll på SEB och dessförinnan på Nasdaq. Hon tillträder i augusti och kommer att rapportera till VD och ingå i fondens verkställande ledning.