Etikett: Finansförbundet

FTF säljer sin andel av tidningen Finansliv till Finansförbundet

FTF –fackförbund i försäkringsbranschen – meddelar i dag att man avslutar sitt delägarskap i tidningen Finansliv. Tidningen kommer att fortsätta att ges ut av Finansförbundet. 

Finansliv har hittills getts ut i tio pappersutgåvor per år. Tidningen har sedan 2010 samägts av FTF och Finansförbundet och givits ut som medlemserbjudande till förbundens medlemmar. Avsikten är att tidningen från januari 2019 ska produceras av  Journalisten AB, som ger ut Journalistförbundets medlemstidning. Journalisten AB tar då även över befintlig personal på Finansliv. 

– Vi är stolta över den tidning vi gjort tillsammans med Finansförbundet och Finanslivs redaktion. Nu har det blivit dags att undersöka hur FTF:s kommunikation kan spegla arbetslivet för våra medlemmar i försäkringsbranschen på ett ännu tydligare sätt, säger Andreas Westerius, kanslichef på FTF, i en presskommentar.

FTF påbörjar nu en utredning om hur medlemskommunikationen kan stärkas för att få förbundet att växa.

– Kongressen 2016 gav oss det viktiga uppdraget att få förbundet att växa. Det behöver vi göra för att värna den fackliga styrkan på lång sikt. Därför utreder vi nu hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare. Vi ser fram emot att berätta om resultatet under hösten, säger Andreas Westerius.

År 2016 hade Finansliv Sverige AB en omsättning på 10,9 miljoner kronor och gav ett resultat på 0,9 miljoner kronor.