Etikett: Fintech

Stockholm Fintech Hub AB nu försatt i konkurs

För en dryg vecka sedan beslutades om tvångslikvidation för Stockholm Fintech Hub AB eftersom bolaget saknade behörig styrelse. Nu har företaget försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt.  

Stockholm Fintech Hub startade förra året som ett kontorshotell och nav för företag i fintechbranschen.

Initiativtagare, ägare och VD var Matthew Argent. Totalt har drygt 300 företag knutna till Fintech Hub, däribland alla större banker.

Enligt tidningsuppgifter har företaget skulder hos Kronofogden på 3,5 miljoner kronor och elva betalningsanmärkningar.

Nu har bolagets skuldberg lett fram till att det också har försatts i konkurs. Tingsrätten fattade beslut om konkursen den 29 maj. Förordnad konkursförvaltare är jur kand Erik Hellström

Stockholms Fintech Hub har försatts i tvångslikvidation

Stockholm Fintech Hub AB – hemvist för fintechbolag i Stockholm – har försatts i tvångslikvidation eftersom man inte har anmält någon behörig styrelse. Detta var tidningen Realtid först med att rapportera om.  

I början av förra året startade Stockholm Fintech Hub med buller och bång, lokaliserat i Centralstationen på Vasagatan i Stockholm. Hubben fungerar som ett kontorshotell för företag i fintechbranschen. Initiativtagare och VD var den dynamiske Matthew Argent som beskrevs som serieentreprenör. 

Syftet med satsningen sades vara att stärka Stockholms position som ett starkt fintechcentrum i Europa, med många starka aktörer som Klarna, iZettle och Bamboora på plats.

– Vår roll är att koppla samman alla aktörer i det nordiska fintech-ekosystemet för att hjälpa dem att staka ut sin egen väg framåt – och undvika att bli obsoleta. Vi tror på att hälsosamma ekosystem behöver broar och inte murar, skrev man stolt på sin hemsida.  

Projektet stöttades initialt av aktörer som revisorsjätten KPMG, riskkapitalbolaget NFT Ventures och kommunala PR-bolaget Invest Stockholm. Enligt tidningen Realtid etablerades Stockholm Fintech Hub så småningom som ett bolag med Matthew Argent som enda ägare, VD och styrelseordförande. 

Sedan starten har hubben ynglat av sig med lokalkontor i Stockholm och Göteborg, man har utvidgat lokalytorna i Stockholm och passat på att ändra varumärke till Fintech Hub. Totalt är drygt 300 företag knutna till hubben inklusive alla större banker. 

Men parallellt med den till synes framgångsrika utvecklingen, har uppenbarligen inte allt fungerat som det ska. 

För den 16 maj registrerades att bolaget Stockholm Fintech Hub AB försatts i tvångslikvidation på grund av att det saknades en behörig styrelse. Likvidator är advokat Staffan Ekdahl på Hamilton advokatbyrå. 

De två tidigare styrelseledamöterna Alexander Meads och Lan-Ling Milo Wolff Fredell lämnade båda styrelsen under förra året, och eftersom de inte har ersatts av några andra ledamöter, och heller inga suppleanter har tagits in, är bolaget likvidationspliktigt. 

Enligt tidningen Realtid har företaget skulder hos Kronofogden på 3,5 miljoner kronor och elva betalningsanmärkningar.

Varken tidningen Realtid eller Breakit, som också har skrivit om likvidationen, har nått Matthew Argent för en kommentar.  

Här kan du läsa artikeln i Realtid. 

Ny rapport om Insurtech: Skäl till optimism för svensk försäkring

Det finns många skäl till optimism för aktörer på den svenska försäkringsmarknaden när det gäller utvecklingen inom fintech, skriver Handelshögskolan i Stockholm och PA Consulting i en färsk rapport om den svenska fintechbranschen. Rapporten fokuserar bland annat på områdena Insurtech och Regtech.  

Enligt rapporten råder ett mycket gott klimat för samarbeten mellan försäkringsbolag och startups inom InsurTech. Såväl företag som privata kunder önskar nya mer individanpassade och billigare försäkringslösningar.

– InsurTech fokuserar framförallt på att förbättra kundmötet men berör även andra delar i värdekedjan. Den snabba utvecklingen med uppkopplade enheter (Internet of Things) gör att försäkringsgivare kan skräddarsy försäkringspremier utifrån kundens beteende och därmed skapa kostnadseffektiva och lönsamma produkter och tjänster, säger Magnus Krusberg, Sverigechef på PA Consulting Group, i en presskommentar.

Av rapporten framgår att det högst värderade startupbolaget Bima Insurance har fått ett kapitaltillskott på hela 74 miljoner USD.

Här kan du läsa hela rapporten!

Finansinspektionen startar innovationscentrum för fintech

Finansinspektionen planerar att inrätta ett innovationscenter för fintech. Innovationscentrumet ska arbeta med information och dialog med bolag som arbetar med innovationsverksamhet.

Det nya innovationscentret ska bli en naturlig första kontaktpunkt hos FI för bolag som är osäkra på regler, processer och principer på finansmarknaden i samband med innovationer. Syftet är att bolagen ska kunna få den information de behöver för att komma vidare på ett enklare och snabbare sätt än i dag. Centret ska också arrangera och medverka i seminarier och liknande.

– Genom att inrätta ett innovationscenter får FI samtidigt bättre förutsättningar att följa utvecklingen på den finansiella marknaden. Myndigheten blir en naturlig diskussionspart när regelverk och FI:s processer upplevs som otydliga i ljuset av en innovation. Det bidrar till en bättre tillsynsverksamhet och ett ytterligare stärkt konsumentskydd, skriver Finansinspektionen i sin presentation av planerna.

Planerna på FI:s innovationscentrum presenteras i en rapport, där FI redovisar ett uppdrag från regeringen. Det var i mars i år som Finansinspektionen fick i uppdrag att utreda hur FI kan möta de frågeställningar och behov som företag som arbetar med att ta fram nya innovativa finansiella tjänster kan stöta på.

FI kommer också att arbeta vidare med önskemål från branschen, som mer transparent tillståndsprocess.

FI avser att återkomma med vägledning om användning av molntjänster.

Här kan du ta del av FI:s rapport. 

Nordea startar venturebolag med inriktning på fintech

Nordea meddelade under onsdagen att man har bildat Nordea Ventures, ett nystartat bolag med med uppdrag att göra strategiska investeringar i uppstartsföretag i fintech-branschen.

Enligt Nordea är detta ett inslag i Nordeas strategi för att bygga en helt agil och digital bank.

Nordea har redan tidigare inlett samarbeten med och investerat i fintech-företag för att utveckla nya lösningar snabbare än vad banken kan göra på egen hand, bland annat Tink, som arbetar med aggregering av finansiella data. Genom Nordea Ventures hoppas banken påskynda lanseringen av innovativa produkter och tjänster till sina 10 miljoner privatkunder och 540 000 företagskunder.

– Vi vill spela en aktiv roll i utvecklingen av ny teknologi för finanssektorn, och vara med från början, säger Casper von Koskull, VD och koncernchef för Nordea, i en presskommentar.

– Det handlar inte bara om att stå för kapitalet, utan också om att samarbeta med företagen och dela med oss av vår expertis. Det här är bra både för Nordea och de företag vi investerar i, men framför allt är det bra för kunderna.

– Vi behöver vara med där de nya tjänsterna skapas. Det är därför vi redan har varit mycket aktiva på fintech-området. Bildandet av Nordea Ventures är ett naturligt steg i riktning mot att bli en del i och stödja det finansiella ekosystemet i bredare bemärkelse, säger Ewan MacLeod, Chief Digital Officer i Nordea.

Nordea Ventures ska fokusera på investeringar som erbjuder ömsesidigt strategiskt värde, skalbara affärsmodeller och unika lösningar. Investeringarna väntas i huvudsak, dock inte uteslutande, ske i företag med nordiskt fokus. Nordea markerar att man avser att bli en aktiv partner och involvera seniora affärsledare som sponsorer i portföljbolagen. Man är också inställda på ett långsiktigt ägande. Det framgår inte av informationen från Nordea hur mycket pengar man avser att investera i nystartade fintechbolag. 

FI bjuder in myndigheter till möte om fintechbranschen

Finansinspektionen har bjudit in svenska myndigheter att diskutera arbetet med fintechbranschen.

Inspektionen fick i mars i år ett regeringsuppdrag att – i samarbete med Verket för Innovationssystem, Vinnova – se över den svenska fintechbranschen och hur regelverken kan förändras för att underlätta för företagen.

I veckan bjöds fintechbolagen in till diskussion i Finansinspektionens lokaler. 

De myndigheter som nu är inbjudna till fintech-samtal hos FI är: Riksbanken, Post- och telestyrelsen, Datainspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Tillväxtverket och Vinnova.

Mötet sker på onsdag i nästa vecka, den 21 juni. 

FI bjuder in till rundabordssamtal om utmaningarna för fintechbolagen

Finansinspektionens meddelade i dag att man bjuder in fintechföretag till rundabordssamtal. Samtalen sker i juni i samarbete med Vinnova.

Inbjudna är representanter från företag som arbetar med nya innovativa IT-baserade finansiella tjänster, produkter eller affärsmodeller.

Syftet är enligt FI att få veta vilka hinder företagen upplever för sin verksamhet till följd av nuvarande regelverk, tillstånd och tillsyn från FI.

Rundabordssamtalen äger rum mellan den 12 och den 19 juni, och ingår i en kartläggning av fintech-branschen som FI gör på uppdrag av regeringen. 

Framåt för Fintech! FI ser över regelverket för innovativa finanstjänster

Finansinspektionen får nu i uppdrag av regeringen att se över regelverket för innovativa finansiella tjänster. Syftet med översynen är enligt regeringen att stödja utvecklingen i Fintech-branschen. 

Sverige är i dag en ledande nation inom Fintech.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande i dag att man ser positivt på detta, eftersom innovation är till nytta för såväl företag som konsumenter av finansiella tjänster. 

Samtidigt är regelverk och processer hos myndigheter inte alltid anpassade till den snabba utvecklingen. Det kan innebära svårigheter för innovativa finansiella företag.

Uppdraget till FI har enligt regeringen till syfte att befästa Sveriges starka position inom Fintech, genom att främja innovationer som är till nytta för finansiella företag och konsumenter av finansiella tjänster. 

– Vi vill underlätta för nya aktörer att starta, växa och verka inom Fintech-sektorn, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i sin presskommentar.

Ett exempel på möjliga åtgärder som nämns i regeringens pressinformation är att inrätta så kallade ”regulatory sandboxes” där utvalda företag tillåts pröva affärsidéer under ett lättare regelverk.

FI gör sin översyn i samarbete med Vinnova. Uppdraget ska vara slutfört den 1 december i år. 

Silver till Insurello! Försäkringsstartup på andra plats i innovationstävling

Insurello fick andra pris i Stockholms stads innovationstävling som avgjordes den 6 december. Insurello är en digital lösning för att hjälpa kunder att få ut det mesta av sin försäkringsersättning.

Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom sex kategorier: Besöksnäring, Kulturella & kreativa näringar, Life Science, Miljöteknik, Tech och Vardagsprodukter. Stipendiaterna får dela på 630 000 kronor.

Ett av de företag som nominerats i kategorin Tech är försäkringsstartupen Insurello, som drivs av VD Marcus Janback och vice VD Nima Boustanian.

Nu vann inte Insurello, men företaget kom i alla fall på andra plats i sin kategori. Hedrande nog med tanke på att det var 103 bidrag inom Tech.  

Så här kommenterar Insurello utmärkelsen på sin hemsida: 

”Det är otroligt kul att bli uppmärksammad för det värde vi skapar för skadedrabbade personer som inte har energin att driva sitt ärende och sätta sig in i en försäkringsprocess utan bara vill ha en enkel lösning. Vi ser fram emot att synas mer framöver :)”

Insurello grundades i augusti i år. Affärsidén är att hjälpa försäkringstagare att få ut ersättning från försäkringsbolag när det gäller personskador. Det kostar inget att påbörja ett skadeärende. Däremot tar Insurello ut en avgift motsvarande 25 procent av försäkringsersättningen om ärendet leder till att bolaget betalar ut skadeersättning.

Här hittar du mer information om Insurello!

FinTech Hub startar i Stockholm i januari – vill locka Insurtech-företag

I januari är det premiär för Stockholm FinTech Hub – en oberoende, icke-vinstdrivande innovationshub. Bakom initiativet står Matthew Argent, partner BLC Advisors, KPMG, NFT Ventures samt Invest Stockholm. Planen är att locka FinTech-företag, bland annat inom Insurtech. 

FinTech – nystartade företag som rör sig i korsningen mellan teknik och finans – är en av Sveriges bästa grenar just nu. Bland de framgångsexempel som brukar lyftas fram märks Klarna, iZettle och Swish. 

De senaste åren har Sverige fått 18 procent av alla investeringar i FinTech-bolag i Europa. 

Avsikten med Stockholm FinTech Hub är att utveckla och ge rätt förutsättningar för FinTech-företag.

”Ekosystemet av FinTech-start-ups och tillväxtföretag i Sverige är ett av världens bästa. Men för att upprätthålla denna höga standard behövs utvecklingen av ett stödjande ekosystem. Vi har några väldigt bra horisontella generella tech-”co-working”-spaces, med mera men vi är nu i det skedet att vi behöver ”vertikala”, specialiserade miljöer så att FinTech-grundare och entreprenörer kan tackla och hantera de förutsättningar som är specifika för just FinTech-sektorn”, säger Matthew Argent, partner BLC Advisors och medgrundare till Stockholm FinTech Hub, i ett pressmeddelande.

”Stockholm Fintech Hub kommer att bli en inkubator som möjliggör strategiska och viktiga kopplingar mellan start-ups, myndigheter och etablerade finansiella institutioner. Det kommer bli en plats där FinTech-företag kan få stöd genom hela processen, samt även få access till 42 andra FinTech-hubbar över hela världen via samarbetsavtal.” fortsätter Matthew Argent.