Etikett: FN

Ann Sommer diskuterar hållbarhet på FN-möte i New York

Ann Sommer, vd på Länsförsäkringar Sak, representerar Länsförsäkringar vid FN:s möte för näringslivet, UN Private Sector Forum, den 18 september. Hon kommer att företräda företaget i ett rundabordssamtal om finanssektorns roll för Agenda 2030-målen. 

Temat för näringslivsforumet är hur finanssektorns aktörer i ännu högre grad kan verka som en katalysator för hållbar tillväxt och bidra till att nå Agenda 2030, det vill säga de hållbara utvecklingsmålen som antogs av FN år 2015.

Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsbolag var i december 2016 det första svenska sakförsäkringsbolag som skrivit under FNs principer för försäkringsbranschen, Principles for Sustainable Insurance, PSI.

– Försäkring är ett viktigt verktyg för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att påverka hållbarhetsfrågorna globalt via FN och de initiativ vi skrivit under. Att få företräda länsförsäkringsgruppen och delta i samtal om vår planet och vårt arbete för en tryggare framtid för våra kunder är stort, säger Ann Sommer i en presskommentar.

Dagen efter rundabordssamtalet deltar Ann Sommer i en paneldiskussion som även den arrangeras av FN, som en del av Sustainable Investment Forum. Fokus för diskussionen är klimatanpassning och hur offentlig och privat sektor tillsammans med investerare kan initiera fler samarbeten för att nå de globala hållbara utvecklingsmålen.

AP-fonder får utmärkelse för sitt stöd till FN:s hållbarhetsmål

De svenska AP-fonderna AP1, AP2, AP3, AP4 tillhör de pensionsförvaltare som har fått en utmärkelse för det gemensamma uttalandet om vikten av att institutionella investerare investerar i lösningar som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development Goals.

Dessa investeringar, så kallade Sustainable Development Investments, ska liksom andra investeringar möta kraven på förväntad avkastning – samtidigt som de stödjer FN:s globala hållbarhetsmål.

Samarbetet, som uppmärksammar och uppmuntrar dessa värdeskapande investeringar har erhållit utmärkelsen av Responsible Investor Awards för Innovation & Industry Leadership inom kategorin Collaborations: Leading Institutional Investors committing to the SDGs.

Vid sidan av AP-fonderna har även holländska PGGM, APG, ABP, bpfBOUW, SPW, MN, Actiam samt Kempen Capital Management fått samma omdöme. 

Skatterättsnämnden: Pension från FN blir inte skattebefriad

En pension utbetald från en FN-fond ska beskattas på samma sätt som en pensionsutbetalning från en svensk pensionsförsäkring. Det skriver Skatterättsnämnden i ett färskt beslut. Både den skattskyldige och Skatteverket har överklagat beslutet. 

Det blir inte skattefrihet för pension utbetald från FN:s pensionsfond United Nations Joint Staff Pension Fund. Istället ska den beskattas på samma sätt som en utbetalning från en svensk pensionsförsäkring, enligt ett färskt beslut i Skatterättsnämnden. 

Nämnden slår också fast att inte heller utbetalda engångsbelopp i samband med att anställningen avslutas är skattefria. 

Ärendet gäller en anställd på FN:s flyktingkommission UNHCR som nu gått i pension. Hans tjänsteinkomster har varit skattebefriade. Han menade i sin frågeställning till nämnden att FN-fonden inte var att likställa med en svensk pensionsförsäkring eftersom villkoren skiljer sig åt på vissa punkter.

Men det tyckte däremot nämnden i sitt svar: 

– Eftersom villkoren ligger i linje med de svenska kvalitativa kraven får pensionsplanen huvudsakligen anses uppfylla pensioneringsändamålet trots möjligheten till utbetalning av ett engångsbelopp, heter det i Skatterättsnämndens motivering. 

Nämnden hänvisar även till att Högsta Förvaltningsdomstolen gjort en liknande bedömning tidigare när det gäller utbetalningar från FN:s pensionsfond. 

Här kan du läsa hela beslutet.