Etikett: Fondmarknaden

Finansinspektionen om problemen med förvaltare av fond-i-fond

Agerar förvaltare av fond-i-fond alltid i andelsägarnas intresse? Njae, det finns utrymme för förbättringar, konstaterar Finansinspektionen i en analys som publicerades på måndagen. Bland annat är det generellt en hög avgiftsnivå på fonderna, menar FI.  

Finansinspektionen har kartlagt hur olika fondförvaltare agerar när det gäller fond-i-fond – eller fondandelsfonder som FI kallar det – och Alternativa investeringsfonder. Sammanlagt har FI kartlagt 25 fondandelsfonder förvaltade av 25 fondbolag och AIF-förvaltare. 

Det här är några av FI:s slutsatser: 

Fond-i-fond är för dyrt! Kartläggningen visar på en generellt hög avgiftsnivå för fondandelsfonder, speciellt i jämförelse med indexfonder och svenska aktiefonder, skriver FI. 

Dålig information om avgifter! FI konstaterar att informationen om fondandelsfondens totala avgifter är ibland otydlig.

Svårt att jämföra avkastningen. Närmare hälften av de kartlagda fondandelsfonderna använder sig inte av jämförelseindex, vilket försvårar för konsumenten att utvärdera produktens avkastningsmål, enligt FI. 

Pengarna läggs i egna fonderna. En majoritet av förvaltarna investerar fondandelsfondens kapital i egna fonder, konstaterar FI. Skälet uppges vara att man får rabatter i underliggande fonder – men FI:s slutsats är att den totala avgiftsnivån ändå blir hög. 

– Det finns utrymme för förbättring för att förvaltarna ska kunna säkerställa att de alltid agerar utifrån andelsägarnas bästa intresse, skriver Finansinspektionen i sin understatement-sammanfattning av analysen. 

Här kan du ta del av Finansinspektionens rapport. 

Skandia Time Global fick utmärkelse som ”Årets bästa branschfond”

Fondmarknaden har utsett Skandia Time Global till årets bästa branschfond 2016. Fonden har avkastat 24,34 procent under 2016 och presterat en genomsnittlig årsavkastning om 23,96 på fem år.

Fonden investerar inom sektorerna telekom, information, media och entertainment.

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen. En avkastning på drygt 24 procent 2016 är mycket starkt och det är bara att gratulera alla sparare som gjort ett klokt val av fond, säger Annelie Enquist, vd på Skandias fondbolag, i ett pressmeddelande.

Fondmarknaden.se beskriver sig själva som Sveriges största fondhandelsplats. 

Så här lyder Fondmarknadens vinnarmotivering:

”I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag, i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken.”

Här hittar du se Fondmarknadens information om de vinnande fonderna i olika kategorier.