Etikett: Försäkrings AB Göta Lejon

Vill du bli aktuarie i Försäkrings AB Göta Lejon?

Är du intresserad av att bli aktuarie i Försäkrings AB Göta Lejon? Just nu handlar bolaget upp sin aktuariefunktion. 

Upphandlingens värde uppskattas enligt upphandlingsunderlaget till cirka 750 000 kronor per år.

Göta Lejon kommer att ingå avtal med en leverantör.

Försäkrings AB Göta Lejon hade förra året premieintäkter för egen räkning på 74,1 (58,9) miljoner kronor. Resultatet uppgick till 1,0 (27,1) miljoner kronor. 

Sista anbudsdag är den 25 oktober. 

Göta Lejon vann mot Moderna i miljontvist efter spårvagnsolyckor

Moderna Försäkringar tvingas nu betala miljonbelopp till Försäkrings AB Göta Lejon efter två svåra spårvagnsolyckor 2011. Stockholms tingsrätt har i en dom underkänt Modernas invändning att ärendet var preskriberat när anmälan gjordes. 

År 2011 inträffade två svåra spårvagnsolyckor i Göteborg. 

Den 17 juni skadades en man och den 5 oktober skadades en kvinna. 

Göteborgs Spårvägar hade dels en ansvarsförsäkring i kommunala captivet Försäkrings AB Göta Lejon, dels en ansvarsförsäkring i Moderna Försäkringar – med andra ord en dubbelförsäkring. Självrisken på Göta Lejon-försäkringen var 250 000 kronor och hos Moderna på 1 miljon kronor. 

Göta Lejon har hittills betalat ut 2,4 miljoner kronor för kvinnans skador och 1,3 miljoner kronor för mannens skador. 

Eftersom kostnaden för skadorna översteg 1 miljon kronor anmäldes de också till Moderna.

Men Moderna ansåg sig inte vara betalningsskyldigt. Bland annat ansåg man att anmälan kommit på sent att kravet var preskriberat. Man hade också synpunkter på hur stor andel av skadan som Moderna skulle stå för. 

Då gick Göta Lejon till domstol. 

Göta Lejon krävde att Moderna skulle betala drygt 1 miljon kronor och att rätten skulle fastslå att att Moderna också var betalningsskyldigt för hälften av belopp som kan komma att betalas ut i framtiden för de två skadade. 

Domstolen höll med!

I domen vid Stockholms tingsrätt underkänns Modernas resonemang om preskription. Göta Lejons talan bifalls i sin helhet, och Moderna tvingas nu betala ut den begärda ersättningen. 

Moderna har möjlighet att överklaga domen. 

Här kan du som är prenumerant på Sak & Liv Premium läsa hela domen!