Etikett: S:t Erik Försäkrings AB

S:t Erik Försäkring handlar upp återförsäkringsskydd

Captivebolaget S:t Erik Försäkrings AB som ägs av Stockholms stad har gått ut i upphandlingar av återförsäkringsskydd för olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring. 

Båda upphandlingarna avser återförsäkringsskyddet under år 2023.

Den olycksfallsförsäkring som återförsäkringen avser gäller 226 000 personer, i första hand skolbarn. Skadehanteringen är outsourcad till Crawford & Co.

Den ansvarsförsäkring som tecknas av S:t Erik Försäkring gäller ansvar upp till 10 miljoner kronor.

Sista dag för anbuden är den 12 oktober.

S:t Erik Försäkring grundades år 1986 och ingår i den kommunala Stockholm Stadshus-koncernen.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av dokumentationen för återförsäkringen för individuell olycksfallsförsäkring och här för allmän ansvarsförsäkring.


Ingen lämnade anbud – S:t Erik tvingas avbryta VDS-upphandling

Stockholms stads kommuncaptive S:t Eriks tvingas nu avbryta en pågående upphandling av VD- och styrelseansvarsförsäkring. Anledningen är att inte har kommit in ett enda anbud. 

Upphandlingen har genomförts av S:t Erik Försäkring på uppdrag av Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB, och har hanterats genom ett förenklat förfarande.

Vid den sista anbudsdag den 23 september kunde man konstatera att inga anbud hade dykt upp. Upphandlingen tvingas därför avbrytas på grund av bristande konkurrens.

S:t Erik Försäkring planerar nu att genomföra en direktupphandling, där upphandlingsförfrågan kommer att skickas till ett begränsat antal utvalda möjliga leverantörer.

Försäkringsgivare för VDS-försäkringen är i dag Protector.

S:t Erik handlar upp VDS-försäkring för Stockholms stad

S:t Erik Försäkrings AB, kommuncaptive för Stockholms stad, har gått ut i en omfattande upphandling av VD- och styrelseansvarsförsäkring för Stockholms stad och företagen i koncernen Stockholms stadshus AB.

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandlingsprocess.

Sista anbudsdag är den 23 september.   

Försäkringsgivare i dag är Protector. 

S:t Erik hade under förra året en premieintäkt på 103 (99) miljoner kronor. Resultatet uppgick till 36 (36) miljoner kronor. 

Vill du försäkra 1 570 bilar i Stockholms stad?

Stockholms stad har gått upp i en upphandling av motorfordonsförsäkring. Totalt är det 1 570 fordon som ska försäkras. 

De 1 570 fordonen är samtliga registrerade och oregistrerade fordon ägda av koncernens bolag, förvaltningar eller stiftelser.

Försäkringsupphandlingen hanteras av Stockholms stads captivebolag S:t Erik Försäkring AB.

Senast den 26 januari ska anbud vara inlämnade.  

Här kan du läsa mer om upphandlingen. 

S:t Erik Försäkring söker reseskydd för 200 000 elever

Stockholms stads försäkringsbolag, S:t Erik Försäkrings AB, har gått ut i en upphandling av reseförsäkring för elever i stadens skolor. 

Totalt handlar det om reseförsäkring för drygt 200 000 elever i olika åldrar. Avtalet gäller i första hand för år 2018, men med möjlighet till förlängning i upp till tre år. 

Försäkringsgivare i dag är Gouda Reseförsäkring. Tidigare har ERV haft motsvarande uppdrag. 

Sista anbudsdag för försäkringen är den 3 november. 

Parallellt med upphandlingen av reseförsäkring för elever, genomför S:t Erik Försäkrings AB också en upphandling av förmögenhetsbrottsförsäkring. Försäkringsbeloppet är tänkt att uppgå till 200 miljoner kronor per år med en självrisk på 1 miljon kronor. Även i denna upphandling är sista anbudsdag den 3 november.