Etikett: Hållbarhetsarbete

Söderberg: Svenska fondbolag är bättre på hållbarhetsarbete

Svenska fondbolag är bättre än utländska fondbolag när det gäller hållbarhetsarbete. Den slutsatsen drar Söderberg & Partners i en ny rapport. 

Söderberg & Partners har för tredje året i rad ställt samman sin rapport ”Hållbara fonder” om fonders hållbarhetsarbete. Årets rapport bygger på en analys av cirka 3 300 fonders hållbarhetsarbete utifrån olika faktorer som ansvarsfullt ägande och påverkan, hänsyn till hållbarhetsinformation, och medlemskap i lokala och internationella samarbeten. Söderberg & Partners ger i rapporten olika fonder hållbarhetsbetyget rött, gult eller grönt.

Rapporten visar att svenska fondbolag sticker ut i jämförelse med utländska fondbolag när det kommer till hållbarhetsarbetet. Av alla svenska fonder får 15 procent grönt betyg, 68 procent gult betyg, och endast 18 procent rött betyg. För utländska fondbolag är motsvarande siffror 5 procent gröna, 65 procent gula och 30 procent röda.

– Svenska fondbolag är bättre på att få med alla fonder i sitt hållbarhetsarbete. Statistiken talar sitt tydliga språk i att hållbarhet i mångt och mycket fortfarande är en nischprodukt. Men bland svenska fondbolag är det lite mindre så. Svenska fondbolag är också mer aktiva i ägarfrågor, där de har ett bättre och proaktivt arbetssätt, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

Enligt rapporten är aktiefonder starkare ur ett hållbarhetsperspektiv än ränte-, hedge- och blandfonder. Endast 2 procent av räntefonderna har fått grönt hållbarhetsbetyg. Ingen blandfond får grönt betyg, och endast en hedgefond i analysen får grönt betyg.

 

Här kan du läsa hela rapporten från Söderberg & Partners. 

Philip Thörn tillträdde som Sustainablity Manager i If

Den 31 januari i år tillträdde Philip Thörn som ny Sustainability Manager i If Försäkring. Han kommer närmast från IVL Svenska Miljöinstitutet där han varit gruppchef inom enheten Klimat och hållbara samhällssystem.

Rollen som Sustainability Manager är helt ny inom If. Avsikten är enligt If att utnämningen av Philip Thörn ska bidra till att ta Ifs hållbarhetsarbete till nya höjder.

– If har åstadkommit mycket sedan miljöarbetet drog igång 2008. Vår miljöpåverkan har minskat och ambitionerna har höjts tack vara riktigt bra arbete från våra miljöansvariga och våra miljögrupper. Fokus för mig nu under våren är att kvalitetssäkra vår data och utveckla nyckeltal så att rapporteringen blir jämförbar mellan våra olika kontor och vi kan lägga resurserna på de insatser som får största effekt, säger Philip Thörn i en presskommentar.

Enligt Ifs miljörapport minskat bolaget förra året energianvändningen med 4 procent och papperskonsumtionen med 15 procent.

Koldioxidutsläppen har minskat med 57 procent sedan 2008. Jämfört med 2016 har dock koldioxidutsläppen ökat med 4,9 procent. Utsläppen per anställd har ökat med 1,5 procent beroende dels på nya sätt att beräkna utsläpp från fjärrvärme, dels på att flygandet har ökat jämfört med 2016.

”Storebrand/SPP hållbarast av alla undersökta försäkringsbolag”

Storebrand/SPP är det mest hållbara bolaget i världen bland de bolag som har undersökts inom kategorin försäkring. Det konstaterar företaget Corporate Knights som har rankat 5 995 företag i hela världen. Totalt hamnade Storebrand på plats 38 av alla rankade bolag. 

– Vi är såklart otroligt stolta över den fina placeringen. Både kunder och medarbetare värdesätter högt att vi tar täten som en ledande hållbar aktör som tar ansvar för framtiden, säger Staffan Hansén, VD på SPP, i en presskommentar.

Corporate Knights  arbetar med undersökningar och finansiell information. Företaget har sin bas i Toronto, Kanada. Bolaget arbetar för att främja det de kallar ”clean capitalism”, ett ekonomiskt system som speglar sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. Varje år presenterar de listan Global 100 över världens mest hållbara bolag på World Economic Forum i Davos.

Moderna och Greater Than fick hållbarhetspris för bilförsäkring

Bilförsäkringen Moderna Smart Flex, som lanserades i augusti 2017 av Moderna Försäkringar i samarbete med Greater Than, har fått pris på IDG:s CIO Awards för Årets Hållbara Projekt.

Moderna Smart Flex bygger på att man ska kunna kontrollera sin försäkringskostnad genom att köra mindre och köra bra. Traditionella parametrar så som ålder och hur länge man har haft körkort räknas inte in i den slutliga försäkringskostnaden. 

Så löd juryns motivering: 

”Vägen till ett mer hållbart samhälle handlar inte bara om smarta tekniska lösningar, utan i kanske ännu högre grad om att förändra beteenden. Moderna Smart Flex är ett exempel på båda. Genom att låta ett bevisligen säkrare, mer miljövänligt körsätt påverka försäkringspremien sänks olycksrisken, vilket innebär att båda parter spar pengar, och att miljöpåverkan minskas. Ett win-win-projekt med spännande utvecklingspotential och stora uppskalningsmöjligheter till andra försäkringsområden.”

– Vi tävlade mot imponerande projekt så som soldrivna soptunnor som autokomprimerar sina sopor och själva meddelar när de behöver tömmas. Därför är det extra speciellt och roligt att vi vann denna utmärkelse, säger Patrik Lundholm, chef för digital transformation på Moderna Försäkringar, i en presskommentar.

Moderna Smart Flex använder sig av banbrytande teknik framtagen av företaget Greater Than. En OBD-läsare från Greater Than mäter körstilen och genom machine learning översätts informationen till en unik försäkringspremie, som visas i realtid i en tillhörande app.

Liselott Johansson, VD för Greater Than, kommenterar utmärkelsen så här: 

–  Tillsammans med vår AI-baserade teknik som har format Enerfy revolutionerar vi försäkringsbranschen. Att tekniken får ännu ett pris bevisar detta ytterligare. Det gör mig stolt att vi förbättrar trafiksäkerheten och miljön samtidigt som vi erbjuder bilförsäkringar som uppmärksammar bra beteende bakom ratten. Moderna Försäkringar är ett försäkringsbolag med starkt fokus på digitalisering och driver marknaden framåt. Vi är stolta över att de vunnit detta pris. 

Här är promemorian om ändringarna av premiepensionen

I dag skickade regeringen ut lagförslag om ändring av premiepensionen på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslagen innebär bland annat att en fondförvaltare måste ha Pensionsmyndigheten godkännande för att få erbjuda premiepensionsfonder.

Enligt promemorians förslag ska regeringen få meddela föreskrifter om krav på avkastningshistorik,  minsta förvaltat kapital och hur hög andel av det totala kapitalet som ligger i premiepensionen. 

Det föreslås också att pensionssparares alltid ska underteckna avtal personligen vid fondval och fondbyte, och att Pensionsmyndigheten ska ta ut en avgift från fondförvaltarna för handläggning av ansökan och löpande granskning av fondförvaltare. Marknadsföring och försäljning via telefon av premiepensionsförvaltning ska enligt lagförslaget förbjudas.

Förslagen baseras i stor utsträckning på Pensionsmyndigheten 30-punktsprogrammet för att förbättra premiepensionssystemet. Utöver förslagen i 30-punktsprogrammet, föreslår regeringen också krav på redovisning av hållbarhetsarbetet i fonden. 

– De senaste åren har en rad skandaler och potentiellt brottsliga gärningar uppdagats bland de valbara fonder på fondtorget. Detta är oacceptabelt. Utöver dagens åtgärder som syftar till att göra fondtorget tryggare innehåller förslaget ett krav på att endast fonder med ett aktivt hållbarhetsarbete tillåts på fondtorget, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Här kan du ta del av hela promemorian. 

Klimatsmart! Folksam ställer sig bakom klimatuppropet TCFD

Folksam meddelade i dag att man ställer sig bakom finansvärldens internationella klimatupprop TCFD, som uttyds Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

TCFD grundades i december 2015 av det internationella organet Financial Stability Board, FSB.

Ramverket är tänkt att stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter och till tillsynsmyndigheterna.

TCFD har utvecklat ett ramverk på fyra områden: Governance, Strategi, Riskhantering och relevanta mätvärden. 

– Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vill tydligt ta ställning för seriös hållbarhetsrapportering. Det är viktigt att att finansbranschen ger konsekvent, jämförbar och tillförlitlig klimatrelaterad information. Det lägger grunden till informerade beslut och bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet, säger Folksams vd, Jens Henriksson i en presskommentar.

 

Helena Hagberg blir ny hållbarhetschef på Skandia

Skandia meddelar i dag att Helena Hagberg har rekryterats som ny hållbarhetschef. Hon tillträder den 15 januari och kommer närmast från regeringskansliet där hon under fyra år arbetat som specialist på hållbart företagande inom enheten för bolag med statligt ägande.

Vid regeringskansliet har hon i rollen som specialist på hållbart företagande arbetat med bland annat bolag som Telia och Vattenfall. Tidigare har hon arbetat som senior ESG-analytiker på Nordea och ESG-analytiker på Banco fonder. På Skandia kommer hon – utöver att vara hållbarhetschef – även att inneha rollen som verksamhetschef för Skandias stiftelse Idéer för livet.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Helena Hagberg som ny hållbarhetschef. Helena har en bred kompetens med erfarenhet från både regeringskansliet och fondbolag. Den mixen kommer att tillföra en viktig dimension i vårt hållbarhetsarbete, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw i en presskommentar.

Skandia meddelar också att man Inom kort kommer att rekrytera ytterligare ESG-analytiker till sin kapitalförvaltning, som ett led i Skandias långsiktiga arbete med att stärka hållbarhetsarbetet. 

Alecta: Söderbergs missar det viktigaste

Alecta fick rött ljus i Söderberg & Partners rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Nu reagerar Alecta och hävdar att Söderbergs missar det viktigaste hållbarhetsansvaret – ett hållbart pensionssystem.

I en osignerad kommentar till rapporten Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull ägarstyrning skriver Alecta att bolaget ”med förvåning” noterar bedömningen av dess hållbarhetsarbete.

”Enligt vår bedömning missar granskningen vårt viktigaste hållbarhetsansvar – ett hållbart pensionssystem. Ett system som ger pensioner som pensionstagarna kan leva på nu och i framtiden, och som samtidigt ger stabila pensionsbolag som överlever finanskrascher.” Ett sådant bolag anser sig Alecta vara genom sin kostnadseffektivitet.

Alecta fick rött ljus bland annat för att bolaget enligt rapporten ”saknar en tydlig strategi för att ta hänsyn till hållbarhet i valberedningsarbetet”.

På detta svarar Alecta att av de 16 bolag där man suttit med i valberedningen hör en klar majoritet till de absolut bästa företagen inom hållbarhet i sina respektive branscher internationellt sett, enligt en oberoende granskning.

När det gäller hållbara investeringar menar Alecta sig ha valt en annan strategi än branschen i övrigt och att detta inte beaktas i standardiserade rankningar.

”Vi har valt att bara investera i ca 100 bolag, och att förvalta dem i egen regi. Det innebär att vi är betydande ägare i alla våra innehav och att vi dessutom för en tät dialog med bolagen. Vår modell ger oss mycket god kunskap om och insikt i de bolag vi äger och betydande möjligheter att påverka. Alecta investerar aldrig i verksamheter med koppling till kontroversiella vapen eller med mer än 30 procent omsättning från kol. Vi är med i FN:s Global Compact och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Enligt Söderberg & Partners rapport är vi bland de största investerarna i gröna obligationer och vår investeringsportfölj har lägst koldioxidavtryck av alla undersökta bolag.”

Här kan du läsa hela Alectas kommentar

Toppen Skandia! Botten KPA! Söderbergs rankar hållbarhetsarbete

Söderberg & Partners har släppt årets rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Den innehåller bland annat en rankning av bolagen, där bara fyra får grönt ljus för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Året hållbarhetsrapport från Söderberg & Partners heter Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull ägarstyrning och fokuserar på bolagens ägarstyrning och arbete i valberedningar. Den innehåller även en rankning av 13 pensionsbolag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Trots att pensionsbolagen ofta är stora ägare i många företag verkar de sakna den rätta viljan eller förmågan att förmå valberedningar att kräva hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter.

6 av 10 pensionsbolag skriver i sin ägarstyrningspolicy att hållbarhetsfrågor är styrelsens ansvar. Men hållbarhetskompetens finns bara i 2 av 10 bolagsstyrelser som pensionsbolagen har nominerat. Faktum är att valberedningarnas intresse för hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter har halverats sedan 2015, medan efterfrågan på digitaliseringskompetens har mer än fördubblats.

Rapporten innehåller också en genomgång av 13 pensionsbolags hållbarhetsarbete utifrån tre områden: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt process för hållbara investeringar. Områdena betygssätt var för sig och vägs sedan samman till en rankning enligt en trafikljusmodell.

Rött ljus: Alecta, KPA Pension, Nordea Liv & Pension

Gult ljus: AMF, SEB Pension & Försäkring, Gamla SEB Trygg Liv, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Gamla Trad

Grönt ljus: Swedbank, SPP, Länsförsäkringar Nya Trad, Skandia

– Vi ser att de bolag som fått röda betyg tidigare år är mer angelägna att förbättra sitt hållbarhetsarbete och få ett högre betyg. Vi ser också att de bolag som under längre perioder tilldelats gröna betyg tenderar att ”luta sig tillbaka” och nu hamnar på efterkälken i några av de perspektiv som vi tittar på i vår analys. Hela branschen utvecklas väldigt snabbt inom detta område, och det är därför viktigt att fortsätta ligga i framkant och leda utvecklingen för att kunna behålla ett grönt betyg, säger Victoria Lidén som är en av rapportens författare.

Hela rapporten finns att läsa här.

Grattis, Marielle Ramel – Årets Hållbara Förmedlare!

SPP har beslutat att utmärkelsen ”Årets Hållbara Förmedlare” i år ska gå till Marielle Ramel, Pensionsrådgivare på Söderberg & Partners.

Priset delas ut till den rådgivare/förmedlare som gjort en insats för att driva hållbarhetsfrågor genom sitt rådgivnings- eller förmedlingsarbete.

Juryns motivering till att utse Marielle Ramel lyder:

”En förmedlare som arbetar mycket nära sina kundföretag med att utveckla pensionspolicys som återspeglar företagens hållbarhetsprofil i allt från försäkringsskal till vald förvaltningsform.”

Så här säger Marielle Ramel i en kommentar till utmärkelsen:

– Jag är så glad och hedrad över att få denna utmärkelse! Vi måste alla ta vårt ansvar för att styra utvecklingen av samhället och världen i den riktning vi vill att det ska gå. Ju större organisation, desto större inverkan och kraft får alla beslut som organisationen fattar. Därför är det oerhört viktigt att se på alla beslut ur ett hållbarhetsperspektiv och försöka hitta en lösning som har en positiv inverkan på omvärlden.  

 

FI bjuder in till diskussion om fonder och hållbarhet

Finansinspektionen har bjudit in fondbranschen till ett rundabordssamtal om hur man kan utveckla en branschstandard för hållbarhetsinformation i fonder, mot bakgrund av den lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Mötet kommer att hållas den 24 oktober kl 13–15 i Finansinspektionens lokaler.

Branschorganisationen Fondbolagens förening representerar sina medlemmar vid mötet.

Fondbolag och AIF-förvaltare som marknadsför fonder till icke-professionella investerare, men som inte är medlemmar i Fondbolagens förening är också välkomna att delta i dialogen, skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Här hittar du mer information om FI:s syn på hållbarhet och fonder

Ann Sommer diskuterar hållbarhet på FN-möte i New York

Ann Sommer, vd på Länsförsäkringar Sak, representerar Länsförsäkringar vid FN:s möte för näringslivet, UN Private Sector Forum, den 18 september. Hon kommer att företräda företaget i ett rundabordssamtal om finanssektorns roll för Agenda 2030-målen. 

Temat för näringslivsforumet är hur finanssektorns aktörer i ännu högre grad kan verka som en katalysator för hållbar tillväxt och bidra till att nå Agenda 2030, det vill säga de hållbara utvecklingsmålen som antogs av FN år 2015.

Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsbolag var i december 2016 det första svenska sakförsäkringsbolag som skrivit under FNs principer för försäkringsbranschen, Principles for Sustainable Insurance, PSI.

– Försäkring är ett viktigt verktyg för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att påverka hållbarhetsfrågorna globalt via FN och de initiativ vi skrivit under. Att få företräda länsförsäkringsgruppen och delta i samtal om vår planet och vårt arbete för en tryggare framtid för våra kunder är stort, säger Ann Sommer i en presskommentar.

Dagen efter rundabordssamtalet deltar Ann Sommer i en paneldiskussion som även den arrangeras av FN, som en del av Sustainable Investment Forum. Fokus för diskussionen är klimatanpassning och hur offentlig och privat sektor tillsammans med investerare kan initiera fler samarbeten för att nå de globala hållbara utvecklingsmålen.