Etikett: Inspektionen för socialförsäkringen

ISF undersöker egenföretagares privata pensionssparande

Inspektionen för socialförsäkringar, ISF, har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga egenföretagares privata pensionssparande. ISF:s analys ska enligt myndighetens regleringsbrev för 2018 vara uppdelad på kvinnor och män, branschvis samt på inrikes- och utrikesfödda. 

ISF uppdrag handlar om att kartlägga täckningsgraden för egenföretagares privata pensionssparande som motsvarar tjänstepension. Analysen ska presenteras uppdelat på kvinnor och män, branschvis samt på inrikes- och utrikesfödda.

En delredovisning av detta uppdraget ska ISF lämna senast den 7 maj i år. Slutredovisning av uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

Uppdraget till ISF kan enligt regeringen ses som en fortsättning på uppdraget ”Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män”, som lämnades i regleringsbrevet för 2016.

Enligt regleringsbrevet ska ISF även bland annat göra en jämställdhetsanalys av hur Försäkringskassan handlägger arbetsskadeförsäkringen och undersöka hur föräldraförsäkringen påverkas av nya åldersgränser.

Här kan du läsa hela regleringsbrevet för ISF. 

ISF ska utreda varför kvinnor slutar jobba tidigare än män

Inspektionen för socialförsäkringen har fått regeringens uppdrag att studera orsakerna till att kvinnor i större utsträckning än män lämnar arbetsmarknaden i förtid. Studien ingår i Pensionsgruppens projekt för jämställda pensioner.

Statistik visar att kvinnor i genomsnitt har ungefär 30 procent lägre pension jämfört med män.

Den främsta orsaken är ojämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor har lägre löner, arbetar i högre utsträckning deltid och lämnar arbetsmarknaden tidigare än män.

– Vi är fast beslutna att vi ska ha mer jämställda pensioner och för det krävs ett långsiktigt arbete, säger socialminister Annika Strandhäll, som även är ordförande i Pensionsgruppen, i en kommentar.

Uppdraget som nu ges till ISF är en del i det arbetet och innebär att studera skillnader i när och på vilket sätt kvinnor och män samt andra grupper lämnar arbetsmarknaden.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 1 maj 2018.