Etikett: Jörgen Warborn

Ytterligare en moderat i riksdagen ifrågasätter finansskatten

Moderaterna som parti har inte något emot en finansskatt i sig.

Tvärtom.

Allianspartierna flera gånger uttalat sig gemensamt för att det vore lämpligt att beskatta finanssektorn lite extra, eftersom den gynnas av att vara momsbefriad. 

Däremot är flera moderata riksdagsledamöter motståndare till den modell för finansskatt som presenterades i en utredning tidigare under hösten. 

Riksdagsledamoten Jörgen Warborn (M) har kommit med en interpellation, där han ifrågasätter utredningens modell med en extra arbetsgivaravgift för verksamheter med finansiella intäkter.

Detta eftersom det riskerar att slå ut bankkontor i landsorten. 

I interpellationen ställer Jörgen Warborn två frågor till finansminister Magdalena Andersson.  

• Avser finansministern att vidta några åtgärder för att kompensera för de negativa effekter som förslaget kan få för landsbygdens utveckling?

• Överväger finansministern och regeringen andra lösningar än en skatt på lönekostnader?

Här kan du läsa Jörgen Warborns interpellation i sin helhet.