Etikett: Konsolidering

Alecta: Konsolideringen ska få variera mellan 125 och 175 %

Alectas styrelse har beslutat om ändrad konsolideringspolicy för de förmånsbestämda försäkringarna. Enligt den nya policyn ska konsolideringsnivån normalt tillåtas variera mellan 125 och 175 procent. 

Den nya policyn innebär en utvidgning av nuvarande intervall som har gällt sedan 2006, och som har inneburit att variationen kan ligga mellan 125 och 155 procent.

Utvidgningen görs enligt Alecta för att ytterligare värna den högt ställda värdesäkringsambitionen i planen.

Dessutom tydliggörs vilka åtgärder som kan komma att vidtas beroende på hur hög konsolideringen är. Så här ser Alectas åtgärdsbatteri ut för de olika konsolideringsnivåerna.

  • 125 procent – nedre gräns för värdesäkring av pensioner (pensionstillägg)
  • 135 procent – nedre gräns för höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning)
  • 150 procent – nedre gräns för premiereduktion
  • 175 procent – nedre gräns för övrig återbäring till försäkringstagare

– Den förmånsbestämda pensionsplanen ITP 2 är en pensionsplan i långsam utfasning. Planen är endast öppen för försäkrade födda före 1979 vilket innebär att premievolymen successivt kommer att minska. Det finns därmed på längre sikt inget tillflöde av nya premier, och därmed riskkapital, som kan hjälpa till att lyfta konsolideringsnivån om den blir för låg. Volatiliteten i konsolideringsnivå har dessutom varit högre än vad som förväntades när dagens konsolideringsintervall fastställdes 2006, säger Fredrik Palm, Produktchef på Alecta, i en presskommentar.