Etikett: Lars Beckman

Lars Beckman (M) kräver bättre blanketter för efterlevandeskydd

Lars Beckman, profilerad moderat riksdagsledamot från Gävle, skriver i en riksdagsfråga till statsrådet Heléne Fritzon att det är orimligt att försäkringsbolagens blanketter utformas så att ett uteblivet kryss innebär att pensionssparandet inte tillfaller de efterlevande. 

I sin riksdagsfråga utgår Lars Beckman från ett uppmärksammat fall i medierna där en persons pensionsförsäkring med efterlevandeskydd inte betalats ut till de efterlevande, utan till försäkringsbolagets övriga försäkringstagare.

– Genom att otydligt kräva en bekräftelse på att efterlevandeskyddet fortsatt skulle gälla även under utbetalningsperioden och inte bara under perioden med inbetalningar såg försäkringsbolaget till att hela efterlevandeskyddet inte betalades ut till de anhöriga, eftersom försäkringstagaren på dödsbädden inte aktivt bekräftat att efterlevandeskyddet fortsatt skulle gälla, skriver Lars Beckman i sin riksdagsfråga – och konstaterar att fallet här väcker frågor om det svenska konsumentskyddet och den svenska försäkringsmarknaden.

Enligt Lars Beckman är det inte rimligt att en blankett kan vara utformad så att ett kryss eller uteblivet kryss betyder att ett helt livs besparingar i en försäkring inte tillfaller de närstående, om avsikten hos försäkringstagaren under hela försäkringstiden har varit att det ska finnas just efterlevandeskydd.

Det här är den fråga som Lars Beckman önskar få svar på från statsrådet Heléne Fritzon:

– Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att försäkringsbolag ger tydlig information till försäkringstagare vid begäran om utbetalning av försäkringar?

Uppdatering: Heléne Fritzon återkom den 11 april med ett svar på frågan, där hon meddelar att hon inte för närvarande ser några behov av förändrad lagstiftning på området. 

Klicka här för att läsa Lars Beckmans riksdagsfråga. 

Här kan du klicka för att läsa Heléne Fritzons svar.

Riksdagsledamot ömmar för tivoliföretags försäkringsproblem

Norska krav på ansvarsförsäkringar för svenska tivolin ställer till problem och kan utgöra ett handelshinder. Det skriver riksdagsledamoten Lars Beckman (M) i en riksdagsfråga till handelsministern Ann Linde.

Lars Beckman skriver att frågan särskilt rör Värmland, där det finns flera företag som driver tivoli både i Sverige och i Norge. De har nu drabbats av att Norge kräver en särskild ansvarsförsäkring för den som vill driva tivoli i Norge. Enligt Värmlands handelskammare är det problem att kunna få en ny sådan försäkring.

Bland annat krävs ett norskt organisationsnummer och dessutom god skadehistorik. De svenska tivoliföretagen har svårt att uppfylla de villkoren. Även om man skulle starta ett nytt företag i Norge har man ju ingen skadestatistik att visa upp.

Lars Beckman undrar nu i sin riksdagsfråga om handelsministern är beredd att vidta åtgärder för att stoppa kravet på strikt ansvarsförsäkring, som fungerar som ett handelshinder för att verka i Norge.