Etikett: Margareta Cederfelt

M-riksdagsledamot frågar om skatten på vårdförsäkringar

Margareta Cederfelt, riksdagsledamot för Moderaterna, har ställt en riksdagsfråga till finansminister Magdalena Andersson om den planerade skatten på sjukvårdsförsäkringar betalda av arbetsgivaren. 

I sin frågeställning pekar Margareta Cederfelt på att den förmånsbeskattning för den vård som arbetsgivaren betalar via privata vårdföretag och vårdförsäkringar skulle drabba omkring en halv miljon människor. Hon påpekar att 61 procent av alla remissyttranden har avstyrkt förslaget.

Det har bland annat nämnts att förslaget riskerar att leda till fler och längre sjukskrivningar. I flera remissyttrande har det också sagts att sjukvårdsförsäkring inte handlar om en försäkring för höginkomsttagare, eftersom många företag tecknar försäkringen för samtliga sina anställda.

Den fråga hon vill ha svar på från finansministern formuleras så här: 

– Är finansministern, med beaktande av att majoriteten av remissinstanserna har uttalat sig negativt om beskattning av en av arbetsgivaren tecknad sjukvårdsförsäkring, beredd att dra tillbaka sitt förslag?