Etikett: Maria rydbeck

Maria Rydbeck går från Pensionsmyndigheten till Försäkringskassan

Regeringen meddelade under torsdagen att man har utsett Maria Rydbeck till överdirektör för Försäkringskassan. Hon är i dag tillförordnad generaldirektör för Pensionsmyndigheten och tillträder tjänsten på Försäkringskassan den 15 oktober 2018

Maria Rydbeck har varit vid Pensionsmyndigheten som tillförordnad generaldirektör och chef för ledningsstaben sedan november förra året. Tidigare har hon bland annat varit enhetschef för Produktionsavdelningen vid Skatteverkets huvudkontor och avdelningschef för Verksamhetsstyrning vid Ekonomistyrningsverket. 

– Maria Rydbeck har bred erfarenhet och gedigen kompetens efter en lång karriär som ledare i statlig sektor. Jag är övertygad om att hon är rätt person för jobbet, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Överdirektören vid Försäkringskassan är myndighetens ställföreträdande generaldirektör och fungerar som ett stöd till generaldirektören när det gäller ledning och styrning av verksamheten. 

Hon blir ny tillförordnad chef för Pensionsmyndigheten

I samband med att regeringen i dag utsågs Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm till ny generaldirektör på Skatteverket, beslutades även att Maria Rydbeck blir tillförordnad generaldirektör från och med den 1 november 2017, fram till dess att regeringen utser en ny ordinarie generaldirektör.

Maria Rydbeck är i dag chef för ledningsstaben samt ställföreträdande generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Hon är civilekonom från Stockholms Universitet. Innan hon började på Pensionsmyndigheten, arbetade hon vid Skatteverkets huvudkontor som Enhetschef på Produktionsavdelningen. Tidigare har hon bland annat arbetat i ledande befattningar vid Ekonomistyrningsverket, Näringsdepartementet och Statistiska centralbyrån.

– Maria Rydbeck är ny tillförordnad generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Hon är en kompetent och mycket erfaren statstjänsteman som kommer ha ansvaret under den tid det tar regeringen att rekrytera en ny ordinarie generaldirektör, säger socialminister Annika Strandhäll i sin presskommentar.