Etikett: Marie Jesperson

Biträdande generaldirektör Susanna Grufman slutar på FI

Finansinspektionen meddelar att Susanna Grufman, biträdande generaldirektör och områdeschef för området marknader, har beslutat sig för att lämna sin tjänst för att istället gå till en tjänst som chef för stabsavdelningen på Riksbanken.

Hon har varit anställd vid Finansinspektionen sedan 2016 och har varit biträdande generaldirektör sedan mars 2020. I höstas fungerande hon som vikarierande generaldirektör då Erik Thedéen lämnade FI för att istället bli Riksbankschef. Susanna Grufman har tidigare bland annat arbetat vid Riksbanken och vid Euroclear Sweden.

Hon kommer nu att vara kvar på sin nuvarande tjänst på FI fram till slutet av oktober. Därefter går Marie Jesperson, biträdande områdeschef för området marknader, in som tillförordnad områdeschef.

Enligt Finansinspektionen påbörjas rekrytering av ordinarie verksamhetsområdeschef för området marknader inom kort.

Fi bjuder in branschen för att prata om regleringsfrågor

Finansinspektionen meddelar i dag att man bjudit in företrädare för Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening för att tala om regleringsfrågor.

Bakgrunden är att branschorganisationerna tidigare skickat ett brev till Erik Thedén, Finansinspektionens generaldirektör, där man bland annat uttryckts sin oro för risken för överreglering, och att ändringarna av regelverken är alltför omfattande och kommer alltför sent för att branschen ska hinna anpassa sig i tid. 

Mötet hålls hos Finansinspektionen den 25 augusti.

Finansinspektionens rättsavdelningschefer Agneta Blomquist, Marie Jesperson, Martina Jäderlund och Sabina Arama Ström deltar vid mötet.

Även representanter för Finansdepartementet –  Aino Bunge, chef för finansmarknadsavdelningen och Henrik Lennefeldt, tf rättschef – kommer att närvara.