Etikett: Martin jeppsson

63 berörs när Gjensidige flyttar tjänster från Luleå till Malmö

Gjensidige Försäkring meddelar i dag att man beslutat att flytta en stor del av sin nuvarande verksamhet i Luleå. Sammanlagt berörs 63 medarbetare när Vardias privatkontor och Gjensidiges skadeverksamhet förs över från Luleå till Malmö. 

53 medarbetare på Vardias privatkontor i Luleå berörs när verksamheten flyttar till Gjensidiges kontor i Malmö. På kontoret i Malmö finns i dag cirka 100 medarbetare som arbetar med försäljning, kundservice och skador. Enligt Gjensidige är bakgrunden till beslutet bland annat att man vill förenkla och öka möjligheterna till synergier med den befintliga centerverksamheten i Malmö. 

Martin Jeppsson, Privatmarknadschef på Gjensidige Sverige, säger så här i en presskommentar: 

– Genom att slå samman kontoren kan vi bli effektivare, förenkla verksamheten och även dra nytta av de funktioner inom Gjensidiges övriga affärsområden som finns på plats i Malmö. När vi samlar vår kompetens på ett ställe får vi möjlighet att skapa ett större center som kan göra större nytta för våra kunder. Detta är ett led i att skapa kritisk massa och stordriftsfördelar inom centerverksamheten för Privat. 

Alla medarbetare på privatkontoret i Luleå är idag anställda i Vardia Försäkring.

”Förändringen kommer att medbestämmandeförhandlas med berörda fackförbund under kommande veckor och vi hoppas kunna erbjuda alla medarbetare på Vardia Försäkring anställning inom Gjensidige på kontoret i Malm”, heter det i informationen från Gjensidige. 

Samtidigt flyttas även den del av Gjensidiges skadeverksamhet som idag finns i Luleå. Det påverkar 10 medarbetare. Framöver kommer skadeverksamheten att samlas på Gjensidiges kontor i Malmö och Stockholm.

Gjensidiges företagskontor med 25 anställda i Luleå flyttar däremot inte.

Gjensidige framhåller att beslutet inte ska innebära någon förändring för Vardias kunder som kan fortsätta att kontakta Vardia via de vanliga kontaktvägarna.

Gjensidiges nya barnförsäkring får toppbetyg av Konsumenternas

I dagarna har Gjensidige lanserat en ny barnförsäkring i Sverige. Konsumenternas Försäkringsbyrårankar Gjensidiges barnförsäkring som nummer ett i sin jämförelse av villkoren i alla barnförsäkringar på den svenska marknaden.

– Jag är väldigt stolt över att det hårda arbete vi lagt ner med vår nya barnförsäkring har givit resultat. Att Gjensidiges barnförsäkring hamnar på första plats i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse är viktigt för oss, då den kan hjälpa oss att stärka vårt varumärke och sätta Gjensidige på kartan i Sverige, säger Martin Jeppsson, Privatmarknadschef på Gjensidige Sverige, i en presskommentar.