Etikett: Molntjänster

FI om de viktigaste frågorna kring finanssektorns molntjänster

Finansinspektionen publicerade i december en promemoria om sin syn på finanssektorns användning av molntjänster. Promemorian bygger bland annat på ett rundabordssamtal som genomfördes under förra året med företrädare för finansföretag och molntjänstbolag. 

Vid rundabordssamtalen diskuterades bland annat dessa frågor:

• Var går gränsen mellan köp av tjänst och uppdragsavtal?

• Vad ska molntjänstleverantören tillhandahålla och förhålla sig till, till exempel olika ISO-standarder?

• Vilka regler gäller för FI:s åtkomst och rätt till revision – exempelvis i serverhallar?

Av promemorian framgår att FI kommer att invänta kommande riktlinjer från Europeiska bankmyndighetens, EBA,  innan man kommer med ytterligare ställningstaganden och information med koppling till molntjänster. Avsikten är att EBA ska publicera sina riktlinjer under det första kvartalet 2019.

Här kan du ta del av Finansinspektionens promemoria om molntjänster. 

Finansinspektionen bjuder in till samtal om molntjänster

FI har bjudit in till ett rundabordssamtal den 13 juni om frågor som gäller vid utläggning av verksamhet till molntjänstleverantörer.

Mötet kommer att hållas i FI:s lokaler.

Inbjudan har gått till finansiella företag via branschorganisationerna, och till ett antal leverantörer av molntjänster.

Efter mötet avser FI att publicera sin syn på de frågor och potentiella hinder som identifieras och diskuteras.

Beroende på hur stort intresset är för att delta i diskussionerna kan FI komma att arrangera fler mötestillfällen.