Etikett: pär Boman

Carina Åkerström utsågs till ny VD för Handelsbanken

Handelsbanken meddelar i dag på morgonen att Carina Åkerström  utsetts till VD och koncernchef för banken. Hon tillträder vid bolagsstämman den 27 mars då nuvarande VD Anders Bouvin går i pension.

Carina Åkerström har varit anställd i Handelsbanken sedan 1986 då hon anställdes på bankens kontor i Kalmar. Sedan dess har hon haft en rad olika befattningar i banken. År 2008 utsågs hon till vice VD. Sedan 2016 har hon också haft rollen som bankens ställföreträdande koncernchef med ansvar för bland annat svenska storföretagskunder och bankens samlade affärsverksamhet i Stockholmsregionen.

— Vi har haft en bra rekryteringsprocess som har givit ett bra resultat. Kvalificerade interna och externa kandidater har utvärderats. Samtliga styrelsens ledamöter har varit djupt engagerade och vi har också tagit råd av extern expertis. Valet av Carina Åkerström vilar på en mycket gedigen och stabil grund, givet hennes meritlista och starka resultat över lång tid, säger styrelsens ordförande Pär Boman i sin kommentar.

Carina Åkerström kommenterar utnämningen så här i pressmeddelandet från banken:

— Jag är mycket glad och stolt för det förtroende styrelsen nu ger mig. Det är en väldigt fin bank som jag lärt känna väl under mina drygt 30 år. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla banken tillsammans med alla fantastiska medarbetare. Vi har en mycket stark kraft i vårt decentraliserade arbetssätt, inte minst i form av en oslagbar fingertoppskänsla och djup lokalkännedom på våra kontor.

Handelsbankens ordförande Pär Boman misstänkt för mutbrott

Pär Boman, styrelseordförande i Handelsbanken, meddelade i går kväll att han delgivits misstankar om mutbrott i samband med jakt. 

Han skriver i ett pressmeddelande att han förhördes under tisdagen av åklagare Alf Johansson och delgavs misstanke innan förhöret började.

Bakgrunden till misstankarna är att han under sin tid som VD för Handelsbanken bjöds in till Holmens jakter av bankens vice styrelseordförande Fredrik Lundberg.

Enligt Pär Boman rådgjorde han bland annat med bankens dåvarande styrelseordförande Hans Larsson innan han accepterade inbjudan. Deltagande har med andra ord skett öppet och med uppdragsgivarens uttryckliga medgivande, skriver Pär Boman.

Som styrelsens ordförande har han deltagit i två älgjakter och då själv, mot faktura, betalat till Holmens Skog AB.

Handelsbankens rasande angrepp mot DI-artikeln om Pär Bomans pension

Handelsbanken går till angrepp mot en artikel i Dagens Industri, där man hävdar att Handelsbankens tidigare VD Pär Boman fick höjd pension som kompensation för att han avstod från sin VD-lön när han blev styrelseordförande i banken. 

I DI-artikeln sägs att Boman kompenserades för lönebortfallet genom en pensionsändring, vilket kostat aktieägarna 54 miljoner kronor. 

I den ovanligt skarpa dementin skriver Handelsbanken att DI:s uppgifter, påståenden och slutsatser saknar grund och är helt felaktiga. 

Enligt Handelsbanken tecknades inte något nytt avtal med Pär Boman i samband med hans uppsägning.

Handelsbanken säger också att ökningen av pensionsförpliktelser i banken generellt beror på aktuariella antaganden, framför allt sänkt diskonteringsränta.

Handelsbanken skriver också att läsarna av DI-artikeln blir missledda när det gäller frågan om Pär Boman själv satt i bankens ersättningsutskott när frågan om hans pension var uppe på dagordningen.

”Det är fel. Bankens VD sitter inte i ersättningsutskottet och deltar naturligtvis inte i styrelsens behandling av VD:s ersättning och pension”, skriver Handelsbanken i sin ursinniga dementi.

Klicka här för att läsa hela bankens dementi.