Etikett: pensionsförsäkring

FI: Hur många pensionssparar – trots den slopade avdagsrätten?

Hur många fortsätter att betala in premier på sin pensionsförsäkring – trots att det inte längre är avdragsgillt för de flesta? Det undersöker Finansinspektionen just nu genom en enkät till svenska pensionsbolag. 

Under förra året upphörde avdragsrätten för pensionssparande för de allra flesta.

Men alla har inte slutat spara i pensionsförsäkringar eller individuellt pensionssparande. Detta trots att det numera är uppenbart oförmånligt.Och trots att banker och försäkringsbolag har informerat om denna förändring så gott det går. Det blir inte något avdrag för premien, sparkapitalet beskattas varje år med schablonskatt, och uttaget beskattas som inkomst. 

En förklaring kan vara att många personer har haft en stående överföring varje månad till sitt pensionssparande, och inte är riktigt medvetna om att man måste agera för att pengarna ska sluta dras.

Eller så har man helt enkelt inte hunnit/orkat agera, trots att man är medveten om förändringen. 

Men hur många är det som fortsätter att pensionsspara, trots att det inte är avdragsgillt? 

Finansinspektionen har nu gått ut med en förfrågan till landets försäkringsbolag för att få svar på frågan. Det är en uppföljning av en liknande undersökning som gjordes i december 2014. 

Det här är några av de frågor som inspektionen vill ha svar på:

• Hur många sätter fortfarande in över 12 000 kronor per a°r?

• Hur många sätter in över 1 800 kronor?

• Har företaget aktivt kontaktat de som fortfarande har ett aktivt sparande efter december 2014?

• Lämnar företaget kontrolluppgifter avseende insatt belopp det privata pensionssparandet till Skatteverket?

Senast den 31 januari ska svaren vara inne. 

Inlåst! Konkurrensverket kräver enklare och billigare pensionsflyttar

Inför en laglig rätt att flytta pensionsförsäkringar! Stoppa de höga flyttavgifterna! Det är några av de åtgärder som Konkurrensverket kräver för att göra det lättare att flytta pensionsförsäkringar i framtiden. 

Konkurrensverket har granskat hur avgifterna för att flytta pensionsförsäkringar påverkar marknaden, och ger inlåsningseffekter för kunderna. I dag lade man fram en rapport om flyttavgifternas effekter.

– Höga avgifter som leder till inlåsning av konsumenterna hämmar kundrörligheten. De kan också leda till färre nyetableringar på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande i dag.

I rapporten konstateras att flera livbolag de senaste åren har höjt avgiften för att flytta en pensionsförsäkring till ett konkurrerande företag.

Konkurrensverket föreslår nu bland annat följande åtgärder:

  • Flyttavgifterna bör begränsas när det har gått lång tid efter nyteckning av pensionsförsäkring.
  • Kunderna måste få tydligare information när viktiga försäkringsvillkor ändras.
  • Inför flytträtt för samtliga pensionsförsäkringar – oavsett när de har tecknats.

– Pensionsförsäkringar av olika typer är av stor betydelse för försörjningen efter pensioneringen. Det är mycket viktigt att försäkringstagarna har inflytande över hur de sparade pengarna ska förvaltas, och av vilken aktör. Att öka möjligheten att flytta försäkringar är därför angeläget, säger Dan Sjöblom.

Klicka här för att ta del av hela rapporten.