Etikett: Peter Dahlgren

Nordnets VD Peter Dahlgren avgår med omedelbar verkan

Nordnets VD Peter Dahlgren nu lämnar bolaget med omedelbar verkan. Tillförordnad VD är Anders Danielsson, Chief Commercial Officer på Nordnet. 

Av ett pressmeddelande från Nordnet framgår att Nordnet har inlett processen för att rekrytera en ny VD.

Dagens Industri var först med att publicera uppgiften. Tidningen har talat med styrelseledamoten Tom Dinkelspiel som säger att styrelsen och VD kom överens i går måndag om att gå skilda vägar.

-Man kommer till en punkt i diskussionen med Peter där bägge parter kände ett behov av ett annat ledarskap och då landade vi i att det var bättre att gå skilda vägar, säger Tom Dinkelspiel till tidningen.

Enligt Tom Dinkelspiel är en bakgrund till VD-skiftet att Nordnet lägger stort fokus på kundupplevelsen och nu vill rikta energin på det som har störst betydelse för kunderna.

Peter Dahlgren rekryterades till Nordnet i maj förra året och kom då närmast från SEB där han var chef för affärsområde Liv, Pension och Kapitalförvaltning och medlem av verkställande ledningen. Tidigare har han bland annat arbetat på Nordea, Skandia Liv och Sjunde AP-fonden.

Här kan du läsa Dagens Industris artikel i ämnet.

 

Nordnet Pension ökade försäkringskapitalet till 46,5 Mdr kr

Under 2017 har tillgångarna i Nordnet Pensionsförsäkring ökat till 46,5 miljarder kronor, jämfört med 41,7 miljarder kr vid utgången av 2016. Det framgår av Nordnets bokslutsrapport som presenterades i dag. 

Av bokslutet framgår inte några sifferuppgifter om antalet kunder eller premievolym i försäkringsrörelsen. 

Nordnet som helhet ökade intäkterna med 6 procent under fjärde kvartalet 2017 till 333,1 (314,0) miljoner kronor. Resultatet efter skatt sjönk under kvartalet till 51,1 (87,4) miljoner kronor. Av bokslutskommunikén framgår att Nordnet fick in 29 000 nya kunder under kvartalet, vilket är ett rekord för bolaget. 

– Fjärde kvartalet blev en fortsatt intensiv period i resan mot att bygga det nya Nordnet. Vår högre takt i produktutveckling och större synlighet på marknaden har gett positiva effekter på vår kundtillväxt, och vi välkomnade under kvartalet 29 100 nya kunder till Nordnet, vilket är den högsta siffran någonsin. Såväl handelsaktiviteten som fondsparandet har ökat, och under perioden gjorde våra kunder 6,9 miljoner börsaffärer – flest i Nordnets historia. Våra låneprodukter är populära på marknaden, och bolånet står för den största ökningen. Tillväxten är under enbart fjärde kvartalet 35 procent, och under den senaste tolvmånadersperioden har vår bolåneportfölj vuxit med över 150 procent, säger Nordnets VD Peter Dahlgren i en presskommentar.

För helåret 2017 ökade Nordnets intäkter med 4 procent till 1 244,1 (1 196,0) miljoner kronor. Resultat efter skatt sjönk till 212,8 (297,0) miljoner kronor. 

Peter Dahlgren lämnar SEB – blir ny VD på Nordnet!

Peter Dahlgren, chef för Division Liv och Investment Management i SEB-koncernen, lämnar nu banken för att istället bli VD för Nordnet. 

Det är det andra avhoppet på kort tid från SEB:s ledning – bankens koncernchef Annika Falkengren meddelade för drygt två veckor sedan att hon går till att bli delägare i Lombard Odier. 

Enligt Nordnets ägarbolag NNIB Intressenter, har man knutit Peter Dahlgren till sig. Under våren avser man att föreslå att Peter Dahlgren utses till ny VD efter Håkan Nyberg.  

Peter Dahlgren utsågs förra året till chef för division Liv och Investment Management. Han är född 1972 och har sedan anställningen i SEB 2008 arbetat bland annat som SEB Investeringschef, chef för Institutional Clients och chef för affärsområde Pension & Försäkring. SEB har utsett Nils Liljeberg till tillförordnad chef för affärsområde Liv. Han är i dag försäljningschef för Pension & Försäkring.

NNB Intressenter meddelade i dag att man kontrollerar cirka 93,4 procent av samtliga aktier i Nordnet, efter det uppköpserbjudande som lämnats tidigare.