Etikett: Peter jakobsson

Sensor Försäkring valde Insicon som systemleverantör

Sensor Försäkring har tecknat avtal med Insicon om leverans av försäkringssystemet Insicon i2i.

Sensor Försäkring är ett förmedlarföretag, som bland annat erbjuder personförsäkring och vårdförsäkring. Amtrust är försäkringsgivare för specialistvårdförsäkringen och Movestic för personförsäkringarna.  

Det är viktigt för Sensor Försäkring att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss, säger Tommy Jellerbo, VD för Sensor Försäkring, i en presskommentar.

Patric Ljung, säljchef på Insicon AB, kommenterar det nya avtalet så här:

Att få förtroendet som leverantör av försäkringssystem till Sensor Försäkring är glädjande för Insicon. Detta måste ses som ytterligare ett bevis på att Insicon levererar en användarvänlig, framtidssäker och kostnadseffektiv mjukvara som hanterar samtliga krav.

Sensor Försäkring i Sensor Group – en bolagsgrupp som erbjuder produkter och tjänster kopplade till trygghet, säkerhet samt bolags- och privatekonomi för privatpersoner samt små och medelstora företag. Bolagsgruppen utgörs – förutom Sensor Försäkring – av konsultföretaget Char Consulting och larmbolaget Sensor Alarm. Personerna bakom Sensor Group är Tommy Jellerbo, Martin Norsebäck, Klas Svensson, Joakim Ström, Per Östling och Peter Jakobsson. Alla utom den sistnämnde, som är extern partner, har sin bakgrund i försäkringsbranschen.