Etikett: insicon

Sensor Försäkring valde Insicon som systemleverantör

Sensor Försäkring har tecknat avtal med Insicon om leverans av försäkringssystemet Insicon i2i.

Sensor Försäkring är ett förmedlarföretag, som bland annat erbjuder personförsäkring och vårdförsäkring. Amtrust är försäkringsgivare för specialistvårdförsäkringen och Movestic för personförsäkringarna.  

Det är viktigt för Sensor Försäkring att ha ett försäkringssystem med modern arkitektur och funktionalitet i kombination med god verksamhetsförståelse. Efter en grundlig genomgång av potentiella försäkringssystem på marknaden fann vi att Insicon i2i var det bästa alternativet för oss, säger Tommy Jellerbo, VD för Sensor Försäkring, i en presskommentar.

Patric Ljung, säljchef på Insicon AB, kommenterar det nya avtalet så här:

Att få förtroendet som leverantör av försäkringssystem till Sensor Försäkring är glädjande för Insicon. Detta måste ses som ytterligare ett bevis på att Insicon levererar en användarvänlig, framtidssäker och kostnadseffektiv mjukvara som hanterar samtliga krav.

Sensor Försäkring i Sensor Group – en bolagsgrupp som erbjuder produkter och tjänster kopplade till trygghet, säkerhet samt bolags- och privatekonomi för privatpersoner samt små och medelstora företag. Bolagsgruppen utgörs – förutom Sensor Försäkring – av konsultföretaget Char Consulting och larmbolaget Sensor Alarm. Personerna bakom Sensor Group är Tommy Jellerbo, Martin Norsebäck, Klas Svensson, Joakim Ström, Per Östling och Peter Jakobsson. Alla utom den sistnämnde, som är extern partner, har sin bakgrund i försäkringsbranschen. 

 

Insicon blir partner till Tieto för att marknadsföra i2i

Insicon meddelar att man har ingått ett samarbetsavtal med Tieto. Bakgrunden till samarbetet är, enligt Insicon, ett ökande behov från kunderna i samband med snabb tillväxt. 

Samarbetet innebär enligt Insicon bland annat att det ger större möjligheter att nå ut med sakförsäkringssystemet Insicon i2i till en bred grupp kunder. Insicon kommer framöver fokusera framförallt på utveckling av i2i-systemet. 

Tieto marknadsför försäkringssystemet som en del av sitt koncept ”insurance-in-a-box”-tjänst, och skriver på sin hemsida att det nu blir möjligt att på bara två månader lansera en ny försäkringsprodukt.