Etikett: Peter Larsson

Hans von Knorring åter som VD för Itello

Hans von Knorring har gått in som tillförordnad VD för Itello. Detta sedan tidigare VD Per Agélii i samråd med Itellos styrelse valt att lämna sin roll som VD på Itello med omedelbar verkan.

Styrelsen har redan inlett rekryteringen av en ny VD och hoppas kunna presentera en ny VD inom de närmsta månaderna.

– Per har under sina två år på Itello bidragit till att göra bolaget till Sveriges ledande leverantör av affärssystem för i liv- och pensionsbranschen. Jag och styrelsen vill tacka honom för hans arbete med att utveckla Itello och önskar honom lycka till i hans framtida engagemang, säger Peter Larsson, styrelseordförande för Itello, i en kommentar.

Hans von Knorring är grundare av Itello och styrelseledamot i bolaget. Mellan åren 2003 och 2015 var han VD för bolaget. 

Investmentbolaget Monterro blir ny huvudägare i Itello

Itello – som fokuserar på affärssystem och digitala lösningar för liv- och pensionsbranschen – meddelar att ny huvudägare i bolaget blir Monterro.

Itello grundades 2003. Man har framförallt fokuserat på försäkringssystemet Inca för liv- och pensionsbranschen. Monterro känner Itello väl genom att en av bolagets grundare har suttit i Itellos styrelse under tio år.

När nu Monterro, genom fonden Monterro 2, kommer in som ny huvudägare hoppas Itello kunna öka sitt fokus på att utveckla Inca vidare.   

– Med Monterros operationella och finansiella stöd kommer nu Itello öka satsningarna på att vidareutveckla Inca och hjälpa sina kunder att effektivisera genom ökad automation, skriver Itello i ett pressmeddelande i dag.

Samtliga Itellos grundare kvarstår som delägare i bolaget efter Monterros intåg som huvudägare.

”Itello är ett bolag som vi har följt under en längre tid och som mycket väl passar vår investeringsprofil. Itello har en unik position med stark företagskultur och nöjda kunder. Vi kommer nu att öka investeringstakten i Inca och vidareutveckla Itellos erbjudande för att hjälpa kunderna att effektivisera genom bland annat ökad digitalisering. Utvecklingen av Inca kommer även i fortsättningen att ske i nära dialog med Itellos kunder”, säger Peter Larsson som är Managing Partner vid Monterro, i pressinformationen.

Monterro fokuserar på investeringar i mogna mjukvaruföretag med potentialen att vara marknadsledande inom sitt område. Grundare är Peter Larsson och Thomas Bill. Man beskriver sig som en ”operational investor” till skillnad från en ”financial investor”. 

Itello omsatte förra året 169 (164) miljoner kronor och uppnådde ett resultat efter skatt på 20 (20) miljoner kronor. (Räkenskapsåret slutar den 30 juni.) Antalet anställda är 107 personer.