Etikett: postens pensionsstiftelse

Miljardstriden om Postens Pensionsstiftelse når Länsstyrelsen

Postens Pensionsstiftelse har anmälts till Länsstyrelsen i Stockholm, sedan Postnord skrivit upp diskonteringsräntan för stiftelsen. Det skriver nyhetsbrevet  Pensioner & Förmåner i dag.  

Det har varit hårda diskussioner de senaste månaderna om hanteringen av Postens Pensionsstiftelse. 

I höstas krävde fackförbunden Sveriges Ingenjörer, SRAT, Jusek och Civilekonomerna att Postnord skulle föra tillbaka sammanlagt 1 889 miljoner kronor plus ränta till Postens pensionsstiftelse, vilket motsvarar vad Postnord gottgjort sig ur stiftelsen de senaste åren. Gottgörelsen gjordes möjlig genom att diskonteringsräntan ändrades från 0,8 procent till 4,0 procent – från FI:s dåvarande diskonteringsränta för stiftelser till PRI Pensionsgarantis prognosränta.

Nu har diskussionerna lett fram till en överenskommelse mellan arbetsgivare och de flesta fackförbund inom Postnord. 

Men alla parter har inte accepterat överenskommelsen.

Sveriges Ingenjörer är emot uppgörelsen och pekar på att pensionsåtagandena nu inte är kreditförsäkrade fullt ut utan bara till 60 procent. 

 – Vi tycker att det är viktigt att markera och föra en diskussion eftersom det här kan få konsekvenser för nuvarande och kommande pensionärer inom PostNord, säger Mats Rosén, ombudsman hos Sveriges Ingenjörer, till Pensioner & Förmåner.

Pengarna tillbaka! Krav på återbetalning till Postens pensionsstiftelse

Fyra fackförbund kräver nu tillsammans kräver att miljardbelopp ska betalas tillbaka till Postens pensionsstiftelse. 

Det handlar om Sveriges Ingenjörer, SRAT, Jusek och Civilekonomerna kräver att Postnord återinsätter sammanlagt 1 889 miljoner kronor i Postens pensionsstiftelse – plus ränta. Det motsvarar vad Postnord under 2016 och 2017 plockat ut ur sin pensionsstiftelse. Uttaget kunde göras genom att den förväntade avkastningen på fonderna ändrades från 0,8 procent till 4,0 procent per år.

Det är tidningen Ingenjören som berättar om fackens krav mot Postnords ledning. Enligt tidningen menar de fackliga representanterna att uttagen, som gjorts utan att pensionspengarna kreditförsäkrats, strider mot kollektivavtalet. En förhandlingsframställan har skickats från fackförbunden till Almega Tjänsteföretagen.

I Svenska Dagbladet framför Postnords kommunikationschef Thomas Backteman att man har fullt lagligt stöd för gottgörelsen ur stiftelsen. 

– Gottgörelser har tagits enligt Tryggandelagen för att täcka pensionsutbetalningarna. Lagen ger oss fullt stöd för den gottgörelse för premier som vi har tagit, säger han till SvD Näringsliv.