Etikett: posten

Pengarna tillbaka! Krav på återbetalning till Postens pensionsstiftelse

Fyra fackförbund kräver nu tillsammans kräver att miljardbelopp ska betalas tillbaka till Postens pensionsstiftelse. 

Det handlar om Sveriges Ingenjörer, SRAT, Jusek och Civilekonomerna kräver att Postnord återinsätter sammanlagt 1 889 miljoner kronor i Postens pensionsstiftelse – plus ränta. Det motsvarar vad Postnord under 2016 och 2017 plockat ut ur sin pensionsstiftelse. Uttaget kunde göras genom att den förväntade avkastningen på fonderna ändrades från 0,8 procent till 4,0 procent per år.

Det är tidningen Ingenjören som berättar om fackens krav mot Postnords ledning. Enligt tidningen menar de fackliga representanterna att uttagen, som gjorts utan att pensionspengarna kreditförsäkrats, strider mot kollektivavtalet. En förhandlingsframställan har skickats från fackförbunden till Almega Tjänsteföretagen.

I Svenska Dagbladet framför Postnords kommunikationschef Thomas Backteman att man har fullt lagligt stöd för gottgörelsen ur stiftelsen. 

– Gottgörelser har tagits enligt Tryggandelagen för att täcka pensionsutbetalningarna. Lagen ger oss fullt stöd för den gottgörelse för premier som vi har tagit, säger han till SvD Näringsliv.

Strid om miljarderna i Postens pensionsstiftelse

En facklig strid har blossat upp i Postnord om användningen av tillgångarna i Postens Pensionsstiftelse. Det skriver Svenska Dagbladet Näringsliv i dag. 

Under förra året ändrade Postens Pensionsstiftelse diskonteringsräntan, från 0,8 procent till 4,0 procent. 

Det i sin tur gjorde att stiftelsens tillgångar i förhållande till Postens pensionsskuld, plötsligt hamnade på plus. Postnord kunde därför ta ut drygt 900 miljoner kronor ur stiftelsen för att täcka pensionskostnader. 

Förändringarna gjordes efter en överenskommelse mellan företaget och de fackliga parterna. 

Men nu har det blossat upp strid om pensionsmiljarderma i stiftelsen. 

Just nu pågår samtal om tolkningen av avtalet, skriver Svenska Dagbladet Näringsliv. Diskussionerna rör enligt tidningen bland annat nivån på en kreditförsäkring som ska trygga Postens pensionsåtaganden.  

Tidningen har även intervjuat Göran Ronge på Finansinspektionen, som markerar att 4 procents avkastning är ett ”vidlyftigt” antagande. Finansinspektionens antagande om diskonteringsränta ligger på 0,7 procent. 

Här hittar du Svenska Dagbladets artikel om Postens Pensionsstiftelse.