Strid om miljarderna i Postens pensionsstiftelse

En facklig strid har blossat upp i Postnord om användningen av tillgångarna i Postens Pensionsstiftelse. Det skriver Svenska Dagbladet Näringsliv i dag. 

Under förra året ändrade Postens Pensionsstiftelse diskonteringsräntan, från 0,8 procent till 4,0 procent. 

Det i sin tur gjorde att stiftelsens tillgångar i förhållande till Postens pensionsskuld, plötsligt hamnade på plus. Postnord kunde därför ta ut drygt 900 miljoner kronor ur stiftelsen för att täcka pensionskostnader. 

Förändringarna gjordes efter en överenskommelse mellan företaget och de fackliga parterna. 

Men nu har det blossat upp strid om pensionsmiljarderma i stiftelsen. 

Just nu pågår samtal om tolkningen av avtalet, skriver Svenska Dagbladet Näringsliv. Diskussionerna rör enligt tidningen bland annat nivån på en kreditförsäkring som ska trygga Postens pensionsåtaganden.  

Tidningen har även intervjuat Göran Ronge på Finansinspektionen, som markerar att 4 procents avkastning är ett ”vidlyftigt” antagande. Finansinspektionens antagande om diskonteringsränta ligger på 0,7 procent. 

Här hittar du Svenska Dagbladets artikel om Postens Pensionsstiftelse.

25 september, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048